به اطلاع متقاضیان ثبت نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال 1403 می‌رساند، رشته‌های زیر به لیست رشته‌های مورد پذیرش اضافه شده‌ است.

  • زمین شناسی

                 علوم زمین- زمین شناسی اقتصادی

                 علوم زمین- تکتونیک( زمین ساخت )

                 علوم زمین- زیست محیطی

  • روانشناسی

                  روانشناسی عمومی

                  روانشناسی بالینی

                 علوم شناختی - روانشناسی شناختی

  • مدیریت

                 مدیریت کسب و کار- زنجیره تامین

                 مدیریت بازرگانی- استراتژی

هم‌چنین رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی از لیست رشته‌های مورد پذیرش حذف شده است.