​پيرو درخواست هاي مكرر متقاضيان جهت ثبت نام، به اطلاع مي رساند سامانه ثبت نام فقط در روز سه شنبه مورخ 19 دي ماه جهت ثبت نام فعال مي شود. درخواست هاي خارج از تاريخ فوق به هيچ عنوان قابل بررسي نمي باشد.