معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي فرعي (كهاد) در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نموده است. اين دوره ها با هدف آشنايي دانشجويان رشته‌هاي مختلف با رشته تحصيلي ديگري تعريف شده است و شامل 18 الي 24 واحد برای دوره کارشناسی و 7 الی 9 واحد برای دوره کارشناسی ارشد مي باشد.

دوره هاي مذكور، فرصت مناسبي را براي دانشجويان مستعد فراهم مي آورد تا با گسترش حوزه دانشي و تنوع‌بخشي آموزشي، با مهارت بيشتري بتوانند به نقش آفريني در جامعه پرداخته و به نيازهاي آتي خود در محيط حرفه اي پاسخ دهند.

​گروه های در حال اجرای طرح کهاد

گروه آموزشی

رشته

مقطع

توضیحات

زبان فرانسه 

 زبان فرانسه

کارشناسی 

براي تمامي رشته گرايش ها 

مهندسي معماري

مهندسي معماري

کارشناسی

براي دانشجويان رشته هاي محيط زيست، مهندسي عمران، مهندسي كامپيوتر ، مديريت، روانشناسي، تاريخ و جامعه شناسي

علوم اجتماعی

مددكاري اجتماعي

کارشناسی

براي گروه هاي علوم تربيتي، روان شناسي و حقوق

جامعه شناسي

کارشناسی

براي گروه هاي علوم تربيتي، روان شناسي و حقوق

پژوهش علوم اجتماعي

کارشناسی ارشد

براي گروه هاي علوم تربيتي، روانشناسي، حقوق، علوم سياسي، اديان، مديريت، اقتصاد، شهرسازي، فلسفه

جدول گروه های در حال اجرا به روز رسانی خواهد شد.

 

نحوه ثبت نام: دانشجويان متقاضي جهت ثبت نام باید  به گروه آموزشی خود  مراجعه نمايند.