با توجه به تصمیم شورای اداری استان خراسان رضوی فردا شنبه، ۱۲ اسفندماه «ادارات، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان» فعالیت خود را با ۲ ساعت تاخیر آغاز می‌کنند. بر این اساس کلاس‌های آموزشی ساعت ۸ به ساعت ۱۰ و کلاس های آموزشی ساعت ۱۰ به ساعت ۱۲ تغییر خواهد کرد. کلاس های بعد از ظهر طبق برنامه دایر است.