ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات، احتراما به استحضار مي‌رساند به منظور بهره‌مندي اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان گرامي از فيوضات شب قدر، كلاس هاي نوبت صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ با يك ساعت تاخير از ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد.

 كلاس اول از ساعت ۹ تا ۱۰:۲۰ و كلاس دوم از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۵۰ برگزار مي شود.