ثبت نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 1404-1403 تا 7 اردیبهشت ماه تمدید شد.لازم به ذکر است این تاریخ آخرین فرصت برای ثبت نام است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.