به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتریPh.D که در مرحله اول، حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند، می‌‌رساند، ثبت‌نام جهت انجام مرحله دوم آزمون(مصاحبه علمی وسنجش عملی) از تاریخ 14/3/1403 لغایت  30/3/1403  به صورت اینترنتی انجام می‌گردد.

ثبت نام الکترونیکی در هریک از کد رشته محل‌های معرفی شده از سوی سازمان سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظفند در بازه زمانی اعلام شده در سامانه مربوطه به آدرس زیر ثبت نام نمایند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

 توجه:

*  اصل مدارك و مستندات در زمان انجام مصاحبه باید همراه داوطلب باشد.

*  مصاحبه به صورت حضوری انجام میگیرد.

*  هزینه مصاحبه صرفا از طریق درگاه بانک در سامانه ثبت‌نام پرداخت گردد( این مبلغ غیرقابل استرداد است).

* لازم است داوطلبان ثبت نام خود را حداقل یک روز قبل از تاریخ مصاحبه تکمیل و تایید نمایند.

 

 

  براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص ‌زمان بندي و محل برگزاري مصاحبه به وبگاه دانشکده‌ها/گروه‌هاي آموزشي مراجعه نمایید.

                                                                                                          

                                                                                                              معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد