اسامی متقاضیانی که در پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی 1404-1403 به مصاحبه دعوت شده‌اند، مطابق فایل پیوست می‌باشد.

- اسامی دعوت به مصاحبه شوندگان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال 1403

- جدول ارزشیابی مصاحبه

- جدول زمان بندی مصاحبه دکتری

- اصلاحیه جدول زمان بندی مصاحبه

- لطفا به منظور هماهنگی برای مصاحبه، با گروه‌های آموزشی در ارتباط باشید و از پیگیری از طریق دفتر استعدادهای درخشان خودداری فرمایید.

- زمان انجام مصاحبه متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان همزمان با داوطلبان آزمون ورودي دوره دكتري، مي‌باشد.

- متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان براي انجام مصاحبه نياز به ثبت نام مجدد ندارند.