تمدید مهلت ثبت نام در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 98

به اطلاع آن دسته از دانشجویان متقاضی علاقمند می‌رساند مهلت ثبت نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ 20 آبان ماه 98 ساعت 12 ظهرتمدید شد. شایان ذکر است مهلت ذکر شده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و پس از بسته شدن سامانه ثبت نام، فاز داوری دانشگاهی در دانشگاه‌ها آغاز می‌شود و درخواست‌های ثبت نهایی نشده در کارتابل داوران دانشگاهی وارد نخواهد شد.

پوستر جشنواره دانشجوی نمونه