IMG 06241​برگزاری هفتمین جلسه بررسی بسته ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی اعضای هیات علمی

هفتمین جلسه بررسی بسته ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی اعضای هیات علمی، ساعت 8 صبح روز شنبه 1397/04/30 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه و با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه شاخص‎هایی دیگر از این بسته مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتیجه نهایی در هر مورد ثبت گردید.