قابل توجه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

"ارزشیابی از اساتید  به عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد."

    نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیأت علمی و مدرسان گروه‎های آموزشی در نیم‏سال جاری، از چهارشنبه 1397/10/05 آغاز و تا پایان روز دو‏شنبه 1397/10/17 ادامه دارد. از شما عزیزان دعوت می‎شود با تكمیل فرم‎های ارزشیابی اساتید، گروه‎های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.      

                                           
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه  فردوسی مشهد

اطلاعیه شماره 2 نظرخواهی از کیفیت تدریس مدرسان

دانشجویان گرامی:

"  کناره‎گیری از مشارکت در ارزیابی، یعنی سوزاندن فرصت تغییر"                   

این مدیریت ضمن تشکر از همكاری دانشجویانی كه با دقت مبادرت به ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان خود نموده‎اند، به اطلاع دانشجویانی كه تا كنون موفق به تکمیل فرم ارزشیابی نشده‏‎ند می‎رساند که فقط تا  1396/10/19 فرصت دارند تا نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

آغاز فرایند نظرخواهی از کیفیت تدریس عملکرد اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو

به اطلاع دانشجویان گرامی می‎رساند نظرخواهی از کیفیت تدریس عملکرد اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو در نیمسال جاری از تاریخ 1395/10/02 الی 1395/10/14 انجام می‎پذیرد.

 download   متن اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

 

 

آغاز نظرخواهی از کیفیت تدریس مدرسان

دانشجویان گرامی:

"ارزشیابی از اساتید به عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد."

نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیأت علمی و مدرسان گروه‎های آموزشی در نیم‏سال جاری، از پنجشنبه 1396/10/07 آغاز و تا سه‏ شنبه 1396/10/19 ادامه دارد. از شما عزیزان دعوت می‎شود با تكمیل فرم‎های ارزشیابی اساتید، گروه‎های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.     

                                            
 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

شروع بازه ارزیابی کیفیت تدریس نیمسال دوم سال 95-94

 

1jpg Page1