کارت دانشجویی
1-چگونه می‎توان کارت دانشجویی المثنی گرفت؟
دانشجویان گرامی می‎بایست جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی از طریق پرتال دانشجویی (درخواست‎های آموزشی) اقدام نمایند و از همان طریق پیگیر وضعیت صدور کارت دانشجویی خود باشند . جهت دریافت کارت دانشجویی فقط در روزهای زوج هفته ساعت 12 الی 14:15 به مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.

2-چگونه می‎توان کارت دانشجویی را دریافت کرد؟
1. ثبت نام الکترونیکی ( تکمیل اطلاعات شخصی): به منظور ثبت نام الکترونیکی , دانشجویان محترم بایستی با مراجعه  به پرتال دانشجویی به نشانی http://pooya .um.ac.ir در بخش اطلاعات شخصی فرم‎های مربوطه را تکمیل و مدارک اسکن شده را ارسال و در پایان با تایید نهایی اطلاعات، رسید ثبت نام دریافت نمایند.
2. واریز مبلغ 12000 تومان به صورت الکترونیکی بابت صدور کارت دانشجویی
تذکر: در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی ( تکمیل اطلاعات شخصی) کارت دانشجویی صادر نخواهد شد.
دانشجویان محترم می‎بایست پس از دریافت کارت دانشجویی به آموزش دانشکده مراجعه و کارت دانشجویی خود را فعال نمایند.

3-چگونه می‎توان کارت دانشجویی خود را تعویض کرد؟
جهت درخواست تعویض کارت دانشجویی از طریق پرتال دانشجویی ( درخواست‎های آموزشی) اقدام نمایند و از همان طریق پیگیر وضعیت صدور کارت دانشجویی خود باشند . جهت دریافت کارت دانشجویی فقط در روزهای زوج هفته ساعت 12 الی 14:15 به مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.


میهمان و انتقال
1- چگونه می‎توان درخواست میهمان و انتقال از دانشگاه فردوسی مشهد به سایر دانشگاه‎ها گرفت؟
به اطلاع دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال از دانشگاه فردوسی مشهد به سایر دانشگاه‎ها می‎رساند سامانه درخواست میهمان و انتقال وزارت علوم تحقیقات و فناوری تا تاریخ 1395/2/31 به نشانی اینترنتی http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx فعال می‎باشد. دانشجویان مقطع كارشناسی و دكتری حرفه‎ای دامپزشكی متقاضی باید درخواست خود را تا تاریخ مذكور در سامانه مربوط ثبت نموده و از طریق همان سامانه پیگیری نمایند.
دانشجویان میهمان در دانشگاه فردوسی نیز جهت ثبت درخواست تمدید میهمان یا انتقال خود باید به سامانه مذكور تا تاریخ مشخص شده مراجعه نمایند. بدیهی است موافقت با تقاضای ارسالی در صورت داشتن شرایط مطلوب دانشگاه فردوسی امكان پذیر است.


تقسیط شهریه
1- نحوه درخواست و بررسی تقسیط شهریه چگونه است؟
شهریه نیمسال آینده در سه مرحله اخذ خواهد گردید که شامل علی الحساب اولیه قبل از انتخاب واحد و 2 قسط می‎باشد.
درخواست‎های دانشجویانی که بابت بدهی قبلی خود تقاضای تقسیط داشته باشند فقط در صورت پرداخت اولین قسط شهریه نیمسال و نداشتن چک برگشتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمناً ارائه درخواست به معنی پذیرش آن نیست و  پس از بررسی پاسخ آن داده خواهد شد.
در صورت موافقت با درخواست تقسیط، از دانشجویان دو فقره چک اخذ خواهد گردید ضمناً مبلغ حدودی شهریه نیمسال آینده در سر جمع مبالغ چک‎های دریافتی لحاظ خواهد گردید.
فقط آن دسته از دانشجویانی که شرایط مذکور در بندهای فوق را دارا می‎باشند برای ارائه تقاضای خود به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند.
بررسی و  پاسخ گویی بابت شهریه دانشجویان واقع در امور دانشجویی دانشگاه نمی‎باشد، لذا از مراجعه به امور دانشجویی خودداری فرمائید.
توجه:  تقاضای تقسیط بدهی برای دانشجویان ورودی 93 و ماقبل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به تقاضای دانشجویان ورودی 94 ترتیب اثر داده نخواهد شد.


گواهینامه موقت پایان تحصیلی
1-چه مدارکی جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلی لازم است؟
مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات
الف-وصول مدارک فارغ التحصیلی از دانشکده و پرونده دانشجویی از اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه توسط اداره فارغ التحصیلان
تبصره: تسویه حساب با دانشکده برای کلیه دانش آموختگان الزامی است.
ب-تسویه حساب حسابداری نوبت دوم دانشگاه (دانش آموختگان نوبت دوم و مرکز آموزش‎های الکترونیکی ) و یا حسابداری پردیس بین الملل (دانش آموختگان پردیس بین الملل)
ج-مشخص بودن وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان (میزان بدهی و یا عدم بدهی)
تیصره: دانش آموختگان قبل از سال 1376 می‎بایستی تسویه حساب قطعی اداره رفاه را ارائه نمایند.
د- تائیدیه تحصیلی مقطع قبل
ه-مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (فتوکپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت، فتوکپی برابر اصل شده کارت معافیت دائم، اصل و  یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر کلاسه پرونده، اصل و یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به خدمت سربازی از یگان مربوطه )
و- نامه اتمام طرح یا معافیت از طرح جهت دانش آموختگان ذکور رشته‎های دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
تذکر: جهت دانش آموختگان متعهد خدمت و یا مامور به تحصیل سازمان آموزش و  پرورش گواهینامه موقت صادر نخواهد شد و  برای این دسته از دانش آموختگان تاییدیه تحصیلی صادر خواهد شد.


تمدید سنوات
1- تمدید سنوات چیست؟
چنانچه دانشجویی نتواند در سنوات مجاز فارغ التحصیل شود ( دانشجویان کارشناسی ارشد در پایان نیمسال چهارم و دانشجویان دکتری در پایان نیمسال نهم) بایستی درخواست تمدید سنوات انجام دهند.

2- نحوه درخواست تمدید سنوات چگونه است؟
درخواست تمدید سنوات از طریق پورتال دانشجویی انجام می‎گردد.


انتخاب واحد
1- انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی چه زمان است؟
مطابق آیین نامه آموزشی، دانشجویان بایستی در هر نیمسال تحصیلی انتخاب واحد نمایند. پس از اتمام واحدهای نظری و دوره آموزشی،
انتخاب واحد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله برای دانشجویان دکتری در تاریخ تعیین شده انتخاب واحد مطابق تقویم
آموزشی دانشگاه ضروری است ( اگرچه پایان نامه و یا رساله را در نیمسال‎های قبلی نیز انتخاب نموده باشند).
یاد آور می‎شود انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال پنجم تحصیلی و دانشجویان دکتری از نیمسال دهم، منوط به درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو و موافقت با تمدید سنوات توسط دانشکده و دانشگاه می‎باشد. بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد به موقع، مطابق آیین نامه آموزشی حکم سلب از تحصیل آنان صادر خواهد شد.

2- مراحل انتخاب واحد نیمسال پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟
1.  درخواست تمدید سنوات از طریق پورتال دانشجویی، قسمت منوی آموزشی، زیرمنوی درخواست‎های آموزشی و  پیگیری لازم در قسمت گردش کار.
2.  بررسی و اقدام دانشکده ( موافقت استاد راهنما، گروه و آموزش دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم).  درصورت مخالفت، ارسال گزارش به مدیریت آموزشی دانشگاه جهت صدورحکم مربوط.
3.  انتخاب واحد از طریق پورتال دانشجویی درصورت موافقت دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم و در صورت مخالفت، پیگیری امور و انجام تسویه حساب.

3-مراحل انتخاب واحد نیمسال ششم و بعد دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟
1. درخواست تمدید سنوات از طریق پورتال دانشجویی، قسمت منوی آموزشی، زیرمنوی درخواست‎های آموزشی و پیگیری لازم در قسمت گردش کار.
2.  بررسی و اقدام دانشکده ( موافقت استادراهنما، گروه و آموزش دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم) و  ارسال به مدیریت
آموزشی و در صورت مخالفت، ارسال گزارش به مدیریت آموزشی دانشگاه جهت صدورحکم مربوط.
3 . انتخاب واحد از طریق پورتال دانشجویی در صورت موافقت دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم و در صورت مخالفت، پیگیری امور و انجام تسویه حساب.
4 . پیگیری دانشجو در مدیریت آموزشی جهت صدور حکم کمسیون بررسی موارد خاص پس از دو هفته از ارسال درخواست سیستمی
توسط دانشکده به مدیریت آموزشی ( درصورت موافقت تمدید سنوات در قالب دوره نوبت دوم و  با پرداخت شهریه خواهد بود) و  در صورت مخالفت انجام تسویه حساب.


آموزش‌مجازی
1- چگونه می‎توانیم وارد سایت آموزش‌ مجازی شویم؟
کافی است وارد سایت اینترنتی http://vu.um.ac.ir شویم و شناسه ورود و کلمه رمز خود را در محل‌های تعیین شده وارد کنیم. البته دانشجویان از طریق سیستم دانشجویی و كارمندان از طریق سیستم كاركنان و اساتید از طریق سیستم اساتید با انتخاب آیکن درس مجازی‌ می‌توانند وارد سایت مجازی دانشگاه شوند. شناسه و کلمه عبور استفاده شده در هنگام ورود به سایت آموزش مجازی دقیقاً مشابه پورتال‎ها می‎باشد.

2- برای انتخاب واحد دروس مجازی چه باید کرد؟
ابتدا دانشجویان باید در بازه انتخاب واحد اقدام به انتخاب درس مورد نظر نموده ( درس مورد نظر باید در لیست دروس قابل ارائه ترم موجود باشد ( لیست دروس قابل ارائه بصورت مجازی توسط مرکز مدیریت آموزش‎های الکترونیک تعیین می‎شود.) و  پس از اتمام بازه انتخاب واحد لیست دانشجویان وارد سیستم آموزش مجازی شده و دانشجو ( پس از چند روز از اتمام انتخاب واحد) قادرخواهد بود از طریق همین سایت با کلیک بر روی ورود به سیستم آموزش الكترونیك وارد سایت آموزش الکترونیکی شود.

3- وظیفه دانشجو پس از انتخاب واحد درس مجازی چیست؟
چنانچه دانشجویان درسی را به صورت مجازی (به شیوه سایر دروس در بازه انتخاب واحد ) انتخاب نموده باشند،‌ پس از چند روز از اتمام بازه انتخاب واحد باید با ورود به پورتال دانشجویی و انتخاب آموزش مجازی از طریق بخش خدمات و یا با شناسه و كلمه عبور خود در سیستم دانشجویی به طور مستقیم، وارد سیستم آموزش مجازی شده و  با كلیك بر روی عنوان درس به آن وارد گردیده و از اخبار و اطلاعیه‎هایی كه توسط استاد گذاشته شده است آگاهی یابند (‌ مراجعه به سیستم باید به صورت مداوم باشد). اطلاعیه‎های درس شامل تکالیف و زمان تحویل آن، آزمون‎ها و زمان برگزاری، زمان و مكان برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم ... می‎باشد. حضور مداوم و فعال و شرکت در جلسات پرسش و  پاسخ ( انجمن ) و ........در ارزیابی دانشجو در انتهای ترم موثر می‎باشد. درصورت عدم ورود موفقیت آمیز و یا نبودن اسم درس پس از ورود به سیستم باید بلافاصله برای رفع مشكل با مركز آموزش‎های الكترونیك تماس حاصل نموده و یا با آدرس اینترنتی مكاتبه نمایید.

4- چگونه می‎توانیم با استاد درس ارتباط داشته باشیم؟
برای این کار می‎توانیم از طریق ارسال نامه به صورت الکترونیکی ‌به پست الکترونیک استاد و همچنین ‌از طریق گزینه جعبه پستی ( امکان پست الکترونیک داخلی سیستم)، گپ و انجمن با استاد درس ارتباط داشته باشیم .

5- چنانچه در ورود به سایت مشکل داشته باشیم چه باید بکنیم؟
علت اشکال این است که احتمالا کلمه رمز را درست وارد نکرده‌ا ید و یا اینکه آن را تغییر داده و کلمه رمز جدید را بخاطر نمی‎آورید. کلمه رمز به ترتیب برای اساتید، کارکنان و دانشجویان مشابه پورتال اساتید، پورتال کارکنان و پورتال دانشجویی می‎باشد. در صورتی که در ورود به پورتال‎های فوق نیز دچار مشکل هستید با واحد پاسخگویی مرکز کامپیوتر در تماس باشید. اما درصورتی که در ورود به پورتال‎ها مشکلی ندارید و فقط امکان ورود به سیستم آموزش مجازی مقدور نیست با مرکز پاسخگویی مرکز آموزش‎های الکترونیک یا با پست الکترونیک تماس حاصل فرمایید .

6- چگونه می‎توانیم به محتوی درس دسترسی داشته باشیم؟
پس از اینکه با شناسه ورود و کلمه رمز وارد سیستم مجازی شدید کافی است بر روی نام درس مورد نظر خود کلیک نمایید. سپس از قسمت مرور مطالب محتوی درس را مشاهده نمائید.

7- چگونه می‎توانیم از تاریخ امتحانات و یا مواردی که استاد به آنها اشاره دارد مطلع شویم؟
پس از اینکه با شناسه ورود و کلمه رمز وارد سیستم مجازی شدید به اولین صفحه درس وارد می‎شوید . در این صفحه ( صفحه اصلی) بخشی را به نام آگهی‎ها مشاهده خواهید کرد که مخصوص درج اطلاعیه و مواردی است که استاد درس به آنها در طول ترم اشاره خواهد نمود از جمله تاریخ امتحانات، مهلت تحویل پروژه‎ها و .... دقت نمایید زمان برگزاری آزمون پایان ترم خارج از بازه امتحان و معمولا قبل از شروع بازه امتحان می‎باشد که زمان و مكان آن توسط استاد درس در بخش آگهی‎ها اعلام می‎گردد.

8- برای ارسال پروژه‎ها و تكالیف چگونه باید عمل کرد؟
می‎توانید در تاریخ‎هایی تعیین شده توسط استاد به هرجای دیگری که وی در بخش آگهی‎ها قید کرده است مراجعه و  پروژه و یا تكالیف خود را تحویل دهید. همچنین اگر استاد از قسمت تكالیف ( ذخیره‎سازی فایل)  اقدام به ارائه پروژه یا تكلیف نماید از طریق ارسال تكالیف اقدام به این كار نمایید. راهنمای "امکان ارسال تکالیف" در لینک راهنما/ راهنمای مخصوص دانشجو از سایت آموزش مجازی موجود است.

9- برای دیدن صندوق پستی خود و اطلاع از نامه‎های رسیده چه باید کرد؟
کافی است گزینه جعبه پستی ( در بالای صفحه اصلی) را کلیک کرده و نامه‎های دریافت شده خود را مشاهده نمائید و در صورت نیاز به پاسخ به نامه‌های مورد نظر پاسخ دهید .

10- چگونه می‎توانیم سوالات كوئیزهای طی ترم را كه از طریق سیستم ( بخش آزمون‎ها و تحقیق‎ها) در آن شركت نموده‌ایم را ببینیم؟
برای دیدن سوالات آزمون‎ها و یا کوئیزهای طول ترم استاد می‎توانید آیکن آزمون‎ها و تحقیق‎ها را در صفحه اصلی كلیك نمایید،‌ چنانچه مهلت آزمون به اتمام نرسیده گزینه آماده پاسخگوئی را در مقابل آزمون خواهید دید سوالات را مشاهده و پاسخ آنها را در مکان‎های مشخص شده درج نمائید. چنانچه مهلت آزمون به اتمام رسیده باشد گزینه منقضی را در مقابل آزمون خواهید دید و چنانچه هنوز زمان پاسخگوئی به سوالات نرسیده باشد گزینه در آینده را خواهید دید.

11- برای تغییر مشخصات خود چه باید کرد؟
پس از وارد کردن شناسه ورود و کلمه رمز قبل از کلیک کردن بر روی آیکن درس مجازی انتخاب شده می‎توان گزینه مشخصات را کلیک کرده و نسبت به تغییر مولفه‎های مورد نظر خود در این قسمت اقدام نمود. البته چون کلمه رمز همان کلمه عبور پورتال می‌باشد لذا برای تغییر آن باید کلمه عبور پورتال را تغییر دهید.

12- چگونه می‎توان نتایج كوئیزها را در سیستم مشاهده نمود؟
هنگامی که آیکن آزمون‎ها و تحقیق‎ها را در صفحه اصلی کلیک می‌‎کنید در صفحه نمایش داده شده دو بخش آزمون و مرور نتایج مشاهده خواهد شد. برای دیدن نتایج آزمون می‎توان گزینه مرور نتایج را کلیک کرده و از نتیجه آزمون و پاسخ‎های درست و  نادرست اطلاع حاصل نمود.

13- برای خروج از سیستم چه باید کرد؟
گزینه خروج از سیستم در بالای صفحه بدین منظور درج شده است.

14- چگونه می‎توانیم لیست دروس انتخاب شده خود را درسیستم آموزش الكترونیك ببینیم؟
زمانی که وارد سیستم می‎شویم لیست درس‎های انتخاب شده به صورت آیکن‎های مجزا قابل رویت هستند و با کلیک کردن بر روی نام هر درس می‎توان به درس مورد نظر وارد شده و محتوای آن درس را مشاهده نمود. علاوه بر این چنانچه در حال مشاهده محتوی درسی هستید می‎توانید از طریق همین درس محتوای سایر دروس خود را نیز مشاهده نمائید. کافی است در بالای صفحه از لیست دروس، درس مورد نظر را انتخاب و گزینه برو را کلیک کنید.

15- آیا می‎توان شناسه ورود و کلمه رمز خود را تغییر داد؟
این امکان از طریق گزینه مشخصات پس از ورود به سیستم میسر است. اساتید، كاركنان و دانشجویان برای تغییر کلمه رمز خود باید از طریق پورتال اساتید، كاركنان و دانشجویان اقدام به این كار نمایند .

16- نحوه ثبت نام درس مجازی در ترم تابستان چگونه است؟
لازم است در مدت زمانی که توسط واحد آموزش دانشکده تعیین می‎شود نسبت به انتخاب درس مجازی اقدام نمایید و سپس با مراجعه به واحد آموزش دوره‎های شبانه و  پرداخت شهریه وضعیت انتخاب خود را تثبیت نمایید.
تذكر :‌انتخاب واحد دروس مجازی برای دانشجویان روزانه نیز منوط به پرداخت شهریه می‎باشد .

17- اگر نام دانشجو در لیست درس نباشد چه باید کرد؟
اسامی دانشجویان در دو مرحله وارد سیستم می‌شود مرحله اول بعد از پایان بازه انتخاب واحد و مرحله دوم بعد از پایان بازه حذف و اضافه می‌باشد چنانچه بعداز چند روز از پایان این دو مرحله نام دانشجو وارد سیستم نشده باشد با مركز آموزش‎های الكترونیك ( مجازی) تماس گرفته و یا از طریق ایمیل مشکل خود را مطرح نمایند.
درصورتیکه به صورت مستمع آزاد در درسی شرکت کرده باشند ممکن است استاد درس هنوز اسامی افراد منتظر تایید را تایید نکرده باشد که در اینصورت باید با استاد مربوطه تماس بگیرید.

18- برای حذف دروس مجازی چه باید كرد؟
برای حذف دروس مجازی‌ باید به طریقه دروس حضوری عمل نمایید انصراف از ثبت نام در سیستم آموزش مجازی به معنای حذف درس نبوده و صرف ورود موفقیت آمیز به سیستم آموزش مجازی نیز به معنی انتخاب درس نمی‎باشد شرط انتخاب درس مجازی وجود نام درس در لیست انتخاب واحد شما می‌باشد. شرط حذف نهایی درس عدم وجود نام درس در لیست انتخاب واحد شما می‎باشد .

19- ثبت‎نام در دوره‌های مجازی ویژه كاركنان به چه صورت است ؟
باید از طریق سیستم كاركنان در دوره‌های مورد نظردرخواست ثبت‎نام نمایید. زمان ثبت‎نام و نحوه ثبت‎نام با اطلاعیه رسانی از طریق سایت خبری دانشگاه به اطلاع کاربران رسانده می‎شود. این اطلاعیه‎ها توسط واحد آموزش کارکنان تهیه و ارسال می‎گردد. درخواست ثبت‎نام پس از تایید واحد آموزش كاركنان نهایی می‎گردد. پس از آن قادر خواهید بود به سیستم آموزش مجازی وارد و از محتوای درس استفاده نمایید. کلیه امور نظیر انصراف از ثبت‎نام، برگزاری آزمون،دریافت گواهی و... برعهده واحد آموزش كاركنان می‎باشد و مرکزآموزش‎های الکترونیک مسولیتی در این خصوص ندارد.

20- نحوه برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دروس مجازی چگونه است ؟
اولاً‌ آزمون میان ترم و پایان ترم به صورت حضوری و در مکانی که توسط واحد آموزش دانشکده و یا استاد تعیین شده است انجام می‎گیرد ثانیاً تاریخ  برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دروس مجازی خارج از بازه امتحانات می‎باشد كه این تاریخ و زمان و مكان برگزاری امتحانات توسط استاد درس در بخش آگهی‎ها ‌به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

21- کمیته تخصصی آموزش مجازی را معرفی نمایید؟
بمنظور برنامه‎ریزی و نظارت بر فعالیت‎های مركز آموزش‎های مجازی دانشگاه، كمیته‌ای تحت عنوان كمیته تخصصی آموزش مجازی با اعضای ذیل تشكیل می‌گردد:
1.  رئیس مركز آموزش مجازی
2.  یك نماینده از هر یك از گروه‎های چهارگانه آموزش دانشگاه با حكم ریاست دانشگاه
3.  رئیس مركزكامپیوتر و یا نماینده وی
بررسی و تصویب كلیه قراردادهای ایجاد دوره بعهده این كمیته خواهد بود.

22- دروس مجازی قابل ارائه ترم چگونه اعلام می‎گردد؟
دو تاسه هفته قبل از شروع بازه انتخاب واحد (‌اعلام شده توسط آموزش ) لیست دروس مجازی قابل ارائه در ترم به همراه شرایط به صورت آگهی توسط مرکز آموزش‎های الکترونیک از طریق بخش اخبار سایت اطلاع رسانی مركز آموزش الكترونیك به آدرس http://elc.um.ac.ir و ‌سایت خبری دانشگاه اعلام می‎گردد. در صورتی که آموزش دانشکده یا استاد درس مایل به ارائه درسی باشد که در لیست موجود نیست و شرایط ارائه آن نیز مهیا است .( یعنی انتقال کامل محتوا به سیستم آموزش الكترونیك و تایید شورای آموزشی دانشگاه) باید مرکز آموزش‎های الکترونیک را در جریان قرار دهد تا اعلامیه‎ها اصلاح گردیده و در صورت به حد نصاب رسیدن دانشجو و ارائه قطعی آن، استاد مورد ارزیابی قرارگرفته و آموزانه وی محاسبه گردد.

23- نحوه استفاده از دروس سیستم آموزش مجازی به صورت مستمع آزاد چگونه است ؟
در صورتی كه دانشجویی بخواهد به صورت مستمع آزاد وارد درس شود پس از ورود به سیستم آموزش مجازی‌ ‌باید ‌از طریق گزینه سیری در دروس درس مورد نظر را انتخاب نموده در این صورت سیستم بلافاصله از شما درخواست ثبت نام در درس مورد نظر را می‎نماید به محض انجام این کار اسم شما در لیست دانشجویان منتظر تائید استاد درس قرار گرفته و لازم است منتظر‌ شوید تا توسط ایشان تائید نهائی گردید.


دوره‎های فرعی کالج دانشگاه فردوسی
1- طول دوره‎های فرعی كالج دانشگاه فردوسی چقدر است؟
طول دوره: حداكثر6 نیمسال تحصیلی (هر نیمسال 3 تا 6 واحد درسی) - طول دوره مجاز برای اتمام دوره رسمی برای این دسته از دانشجویان یك نیمسال بیشتر خواهد بود.

2- دوره‎های فرعی كالج دانشگاه فردوسی مشهد در كجا برگزار می‎شود ؟
برگزاری دوره: كلاس هر درس در محل دانشكده مربوطه و همراه با دانشجویان آن درس (محصل در رشته اصلی) برگزار خواهد شد.

3- چه دوره‎های فرعی فعال در سال 94-95 وجود دارد؟
1. زبان و ادبیات انگلیسی
2. زبان و ادبیات فرانسه
3. زبان و ادبیات فارسی
4. جغرافیا
5. حقوق
6. مدیریت بازرگانی
7. علوم اقتصادی
8. فیزیک
9. روانشناسی عمومی
10. علم اطلاعات و دانش شناسی
11. آمار
12. ریاضی کاربردی

4- چه مدركی به دانش آموختگان دوره‎های فرعی كالج دانشگاه فردوسی اعطا می‎شود؟
گواهی دوره‌های فرعی، بر مبنای تعداد واحدهای گذرانده شده به همراه تاییدیه صورت ریز نمرات، از سوی کالج دانشگاه صادر خواهد شد.


آموزش‎های عالی آزاد
1- آموزش‎های عالی آزاد شامل چیست؟
 آموزش عالی آزاد شامل موارد زیر است :
 آموزش‎های حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز سازمان‎ها، نهادها و صنایع
 بازآموزی و آموزش‎های تکمیلی برای دانش آموختگان
 آموزش‎های تکمیلی برای دانشجویان
 آموزش‎های ضمن خدمت مدیران و کارکنان سازمان‎های دولتی و غیردولتی
 آموزش‎های تخصصی مورد نیاز بازار کار و جامعه
 آموزش‎های عمومی شهر و شهروند

2- آموزش‎های عالی آزاد به چه شیوه‎هایی برگزار می‎شود؟
آموزش‌های عالی آزاد به سه شیوه می‎تواند برگزار گردد:
1. سمینار ( ارایه مختصر و گذرای یک یا چند موضوع تخصصی در یک زمینه مرتبط علمی به منظور آشنایی مخاطبین با مباحث مربوطه. ارایه سمینار عمدتاً بدون انجام کار عملی است.)،
2. کارگاه ( ارایه فشرده و در عین حال عمیق مبحثی تخصصی، با تاکید بر انجام بحث و تبادل نظر در زمینه مطروحه به منظور یادگیری مخاطبین نسبت به موضوع ارایه شده. ارایه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملی است)،
3. دوره ( ارایه مبسوط یک یا چند درس در یک زمینه علمی مشخص. ارایه دوره می‎تواند همراه یا بدون انجام کار عملی باشد)؛ دوره خود به سه دسته زیر تقسیم می‎شود:
          -       کوتاه مدت (کمتر از 50 ساعت)
          -       میان مدت (بین 50 تا 200 ساعت)
          -       بلند مدت (بیش از 200 ساعت)

3- چه مدركی به دانش آموختگان دوره‎های آموزش عالی ازاد اعطا می‎شود؟
گواهی‎نامه پایان دوره آموزش عالی آزاد
گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه


پذیرش دانشجوی دكتری بدون آزمون
1- چه مداركی مورد نیاز برای ثبت نام پذیرش دانشجوی دكتری بدون آزمون لازم است؟
1. اسکن عکس
2. اسکن کارت ملی
3. ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
4. ریز نمرات مقطع کارشناسی
5. گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی
6. گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی
7. چکیده پایان نامه ارشد ( فارسی-لاتین) /در صورت عدم دفاع، عنوان پیشنهاده مصوب شده
8. اطلاع از  ایمیل دانشگاهی ( پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی راگذرانده باشند. جهت درج در قسمت خواسته شده.
9. مبلغ 750/000 ریال قابل پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام برای یک رشته و مبلغ 1000/000 ریال برای انتخاب دو رشته
10. گواهی رتبه کنکور کارشناسی ( بدون ستاره)
11. گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد ( بدون ستاره)
12. گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد ( بدون ستاره)
13. گواهی رتبه در دوره کارشناسی ( بدون ستاره)
14. مقالات و فعالیت‎های پژوهشی و یا نامه پذیرش مقالات ( داشتن مقاله علمی- پژوهشی الزامی است)
( یادآور می‎شود از تاریخ فارغ التحصیلی  نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
(نیمسال دوم 92-93  تا نیمسال دوم 94-95 )

2- مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو دكتری بدون ‎زمون تا چه زمانی است؟
11 اردیبهشت


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون
1- چه كسانی می‎توانند برای پذیرش كارشناسی ارشد بدون آزمون اقدام نمایند؟
1. ورودی‎های کارشناسی نیمسال اول 91
2. ورودی‎های کارشناسی نیمسال دوم 90 بر اساس ضوابط پذیرش دانشگاه مربوط (به طور مثال دانشگاه.... پذیرفته شدگان نوبت دوم را در بهمن ماه ثبت نام می‎کند).
3. حداکثر طی 8 نیمسال فارغ التحصیل شوند.
4. پس از نیمسال هفتم حداقل 115 واحد گذرانده باشد.
5 . پس از نیمسال هفتم از لحاظ معدل جزو 10 درصد برتر هم کلاسی‎های خود باشد.
6 . متقاضیانی که در 6 نیمسال فارغ التحصیل شوند. دانشگاه می‎تواند این گروه را خارج از ظرفیت پذیرش کند.
7. تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می‎توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.


برنامه ریزی درسی

1- با توجه به اینکه خود وزارت علوم کارگروه‎هایی دارد و کار بازنگری برنامه‎های درسی را انجام می‎دهد آیا بازنگری برنامه درسی دانشگاه موضوعیت دارد یا به عبارت دیگر آیا بازنگری برنامه درسی در دانشگاه موازی کاری با بازنگری در وزارت علوم نیست؟
نگاه وزارت علوم در بحث برنامه درسی نگاهی تکثر گرایانه است در نتیجه به ده دانشگاه برتر کشور که در گروه یک قرار دارند مجوز داده است که برنامه‎های درسی را مورد بازنگری قرار دهند. در نتیجه هر یک از این ده دانشگاه می‎توانند برای هر یک از رشته‎های خود برنامه درسی تدوین نمایند که هم عرض با برنامه درسی مصوب وزارتی باشد. اگر به پایگاه اینترنتی وزارت علوم نیز مراجعه شود مشاهده می‎گردد برای برخی رشته‎ها مانند مدیریت آموزشی در کنار برنامه مصوب وزارتی برنامه پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد نیز وجود دارد و سایر دانشگاه‎ها مخیر هستند که برنامه درسی وزارتی یا برنامه درسی پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد را اجرا کنند.

2- یکی از اهداف دانشجویان ایجاد امکان تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر است با توجه به اینکه منابع آزمون‎های ورودی دانشگاه‎ها معمولا سراسری است و طراحان سوال به صورت متمرکز عمل می‎کنند آیا بازنگری برنامه درسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد منجر به ایجاد مشکلاتی برای حضور دانشجویان در آزمون ورودی مقاطع بالاتر نمی‎شود؟
به این سوال می‎توان از دو بعد پاسخ داد. یکی اینکه ادامه تحصیل به عنوان یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت بعد از کارآفرینی و آماده شدن برای ورود به به جامعه  قرار می‎گیرد. در نتیجه از این فرصت بازنگری می‎توان جهت هرچه آماده‎تر شدن دانش آموختگان برای ورود به جامعه استفاده کرد. از سوی دیگر در آزمون‎های ورودی معمولا دروس پایه و اصلی به عنوان منبع آزمون هستند که در بحث بازنگری برنامه درسی تغییرات محسوس و جدی در این موارد ایجاد نمی‎شود از سوی دیگر توصیه می‎شود دروسی که به عنوان پایه و اساس رشته هستند تغییر نیابند.

3- آیا ما می‎توانیم دروس عمومی را تغییر دهیم؟
دروس عمومی صرفاً در دوره کارشناسی مطرح هستند و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف می‎شوند و دانشگاه حق دخل و تصرف در آن‎ها را ندارد.

4- تعداد دروس هر مقطع به چه صورت باید باشد؟
تعداد و نوع واحدهای درسی به تفکیک مقطع تحصیلی مطابق با جدول زیر می‎باشد.

دوره تحصیلی

نوع واحدهای درسی

جمع واحدهای درسی

عمومی

پایه

تخصصی

اختیاری

پروژه/پایان نامه/رساله

کارشناس

22

20-30

78-88

10-20

0-3

130-140

کارشناسی ارشد

-

-

10-12

14-16

4-6

28-32

دکتری

-

-

12-18

-

18-24

36


5- در بازنگری برنامه درسی مجری بازنگری چند واحد درسی را می‎تواند بازنگری نماید؟
 ملاک این تصمیم گیری مطالعات پشتیبان است زمانی‎که مطالعات پشتیبان صورت گرفت باید بین مطالعات پشتیبان و برنامه بازنگری شده همخوانی وجود داشته باشد در نتیجه سقفی برای این بخش مشخص نشده است لذا یک برنامه درسی می‎تواند در حد چند درس و بصورت جزئی و برنامه دیگر می‎تواند به طور کامل مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.

6- مطالعات پشتیبان یک نوع مطالعه اجتماعی است در نتیجه چگونه می‎توان آن را انجام داد و آیا راهنمایی در این باره صورت می‎گیرد؟
در صورت درخواست مجری بازنگری برنامه درسی برای انجام مطالعات پشتیبان دفتر برنامه درسی دانشگاه می‎تواند دانشجویان دکتری علوم اجتماعی یا مطالعات برنامه درسی را جهت همکاری معرفی نماید.

7- آیا از همکاران خارج از دانشگاه نیز می‎توان جهت بازنگری استفاده کرد؟
مجری بازنگری مسئول بازنگری برنامه درسی است قطعا مشارکت اعضای گروه آموزشی الزامی است و مشارکت سایر متخصصان و صاحب نظران از سراسر کشور و حتی خارج از کشور حسب نظر مجری بلامانع است. اما دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی نمی‎توانند به عنوان همکار طرح معرفی شوند.

8- آیا می‎توانیم برنامه درسی مصوب وزارت علوم را اجرا کنیم و وارد فاز بازنگری نشویم؟
سیاست دانشگاه این است که تمام برنامه‎های درسی توسط گروه‎های آموزشی دانشگاه تدوین شود اما چنانچه گروهی تشخیص داد که برنامه درسی مصوب وزارتی برنامه‎ای کامل و مطلوب است با ارائه گزارش توجیهی تفصیلی که مصوب شورای برنامه درسی دانشگاه است می‎تواند به اجرای برنامه درسی مصوب اقدام کند.

 

  

زیر مجموعه ها