تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه فردوسی مشهد

PDF

s1

مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص زمان برگزاری آزمون پایانی و کلاس های عملی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

 با توجه به تصمیمات اخیر برای بازگشایی دانشگاه ها از تاریخ 17 خردادماه 99 مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر اعلام می گردد:

کلیک کنید

 تقویم آموزشی 98-99

 

فایل PDF