عوامل اجرایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور

003

002

001

005

008

004

07

 006

007

009

0010

0011

0012

0013

 

 

 

اهدای هدیه به دانشجویان شهرستانی توسط دانشگاه فردوسی مشهد

010

05

021

 

آزمون نوبت عصر پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه

01

011

012

013

04

08

020

014

 

 

 

 

 

آزمون نوبت صبح جمعه 13 اردیبهشت ماه

016

015

018

 

 

 

 

 

 

بازدید معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

در آزمون صبح پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه، آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشی این دانشگاه به عنوان نائب رییس منطقه 9 المپیاد دانشجویی و آقای دکتر بیگدلی مدیر محترم حوزه برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه از روند برگزاری آزمون در دانشگاه بازدید کردند.

 16

17

19

20