برنامه زمانبندی پنجاه و هشتمین نشست معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور

برنامه زمانبندی 1

WhatsApp Image 2022-07-05 at 1.35.04 PM