بررسي نحوه ارائه درس آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 16/02/1403 در سالن دكتر رزمي دانشكده علوم اداري و اقتصادي برگزار شد. در بخش اول اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، توضيحاتي درباره برنامه هاي هفته سرآمدي آموزش و سخنراني هاي پيش بيني شده ارائه نمودند. در ادامه ايشان در خصوص لزوم ارائه درس آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس و اهتمام شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت ارائه اين درس به صورت درس الزامي مواردي را مطرح نمودند با توجه به اينكه شيوه نامه شوراي عالي برنامه ريزي در خصوص نحوه ارائه درس مذكور ابلاغ نشده پيشنهاد مي شود اين درس به صورت اختياري در دانشكده هاي مختلف ارائه شود. در ادامه اعضاي شورا و نمايندگان دفتر نهاد رهبري دانشگاه و بنياد حفظ ارزش هاي دفاع مقدس به بحث و طرح پيشنهادات پرداختند؛ در پايان با توجه به نظرات مطرح شده، مقرر شد درس به صورت 2 واحد اختياري از نيمسال آينده ارائه و به منظور اجراي كارآمد آن تأمين مدرسان، تهيه محتوا و تدارك اردو و بازديدهاي علمي از طريق بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع پيگيري شود در بخش دوم، موضوع تداخل وظايف پژوهشي و آموزشي دانشكده ها در مقاطع تحصيلات تكميلي توسط خانم دكتر شريفي معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني مطرح و با توجه به نظرات اعضاي شورا مقرر شد كارگروهي متشكل از دو نفر به نمايندگي از معاونت آموزشي، 2 نفر به نمايندگي از معاونت پژوهشي دانشگاه، 2 نفر از معاونان آموزشي و 2 نفر از بين معاونان پژوهشي دانشكده ها تشكيل و پيشنهادات فني در خصوص وظايف پژوهشي و آموزشي بررسي و راه حل ارائه نمايند؛ همچنين در اين كارگروه مدل تصميم گيري بر اساس نظر مدير گروه برنامه ريزي و نسخه نهايي پس از تأييد شوراي آموزشي جهت اجرايي شدن به معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع ارسال شود.

 IMG 0535

IMG 0531

IMG 0533

IMG 0542

نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/12/13 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، توضيحاتي درباره اطلاعيه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر چگونگي برگزاري كلاس‌هاي دانشگاه در تمام مقاطع تحصيلي در هفته‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ و همچنين هفته آغازين پس از تعطيلات نوروزي ارائه نمودند.

در ادامه آقاي دكتر قلندريان مدير برنامه‌ريزي و توسعه آموزش، موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به‌ويژه ماده 26 آن در خصوص قواعد آموزشي مؤسسات آموزش عالي در مواجهه با دانشجويان مادر را مطرح و سپس خانم دكتر فخار مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان به تشريح پيشنهادات حاصل از برگزاري نشست‌هاي متعدد با دانشجويان مادر پرداختند. در پايان بعد از بحث و تبادل‌نظر اعضا، پيشنهادات در دو حوزه بلندمدت و كوتاه‌مدت دسته‌بندي و مقرر شد پيشنهادات بلندمدت جهت ارائه به وزارت عتف تعيين شود. همچنين به‌منظور حل مسائل اين دانشجويان در نيمسال جاري دانشكده‌ها با همكاري معاون آموزشي و مديران گروه و پس از استعلام از امور بانوان دانشگاه اقدام نمايند.

 IMG 5187

IMG 5188

IMG 5189

IMG 5190

 

 

 

 

نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/11/08 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، در خصوص اعطاي پايه تشويقي به 394 عضو هيات علمي و اقدام جهت صدور احكام آن‌ها توضيحاتي ارائه نموده و تأكيد كردند طبق پيش‌بيني انجام‌شده اين فرايند براي سال 1403 از خردادماه آغاز خواهد شد. در ادامه موضوع تأسيس و توسعه آزمايشگاه آموزشي مبتني بر فناوري متاورس در دانشگاه مطرح شد. با توجه به اينكه مأموريت پشتيباني و تجهيز امكانات آموزش مجازي به مركز آموزش‌هاي الكترونيك دانشگاه محول شده است خانم دكتر امين طوسي رئيس گروه آموزش‌هاي الكترونيكي طرح اوليه تأسيس آزمايشگاه آموزشي مبتني بر متاورس را ارائه نمودند. بر اساس توضيحات ايشان به‌صورت پايلوت اين آزمايشگاه در دو دانشكده مهندسي و علوم ايجاد خواهد شد. در ادامه اعضا به بحث و تبادل‌نظر در خصوص طرح مذكور پرداختند. موضوعات و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در 5 محور زير قابل دسته‌بندي مي‌باشد:

  1. ساختار و نحوه استقرار آزمايشگاه: مي‌تواند به 4 شكل كاملاً متمركز در يك محل مشخص در سطح دانشگاه، متمركز در يك محل مشخص و هم‌زمان در چند دانشكده، قرارگيري در دو حوزه كلان علوم انساني و علوم پايه و مهندسي، استقرار در تمامي دانشكده‌ها باشد.
  2. كاربرد: مي‌تواند حوزه‌هاي مختلف از مباحث ايمني تا گردشگري را در برگيرد.
  3. ملاحظات محتوايي: دربردارنده نحوه ارائه محتوا و فرايند توليد آن و مباحث مربوط به رعايت اصل و ارزش‌هاي اخلاقي و پيامدهاي آن مي‌باشد.
  4. فلسفه متاورس كه از سه منظر راهبر آموزش، يار و هميار آموزش، ابزار آموزش قابل‌پيگيري است.
  5. تأسيس رشته‌هاي متاورس كه سازوكار آن از طريق گروه برنامه‌ريزي آموزشي و درسي دانشگاه بررسي مي‌شود.

در پايان مطابق با گزارش آقاي دكتر رستگار مقدم رئيس گروه شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر دانشگاه در خصوص پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره‌هاي كارشناسي ارشد​ با كسر 4 واحد از مجموع سه‌چهارم واحدهاي درسي مصوب تا پايان نيمسال ششم تحصيل دانشجويان ورودي 98 و 99 كه تحصيل آن‌ها تحت تأثير شرايط ناشي از همه‌گيري كرونا قرارگرفته‌اند، موافقت شد.

IMG 3637

IMG 3639

IMG 3640

IMG 3641

نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/11/29 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، گزارشي از فعاليت‌هاي هيأت مميزه شامل رسيدگي به پرونده‌هاي واصله از كميسيون‌ها و پيشنهاد براي صدور احكام جديد پايه‌هاي تشويقي را ارائه نمودند. در ادامه خانم دكتر شريفي معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني به نمايندگي از معاونين آموزشي دانشكده ها مسائل آموزشي را مطرح نمودند. سپس اعضا به بحث و تبادل‌نظر در خصوص موضوعات مختلف پرداختند. ازجمله مسائل و پيشنهاد‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.

  • تأييد پيش انتخاب واحد توسط استاد راهنما منجر به طولاني شدن فرايند انتخاب واحد مي‌شود؛ بنابراين بر تسهيل فرايند انتخاب واحد تاكيد شد.
  •  قرارگيري يكي از روزهاي انتخاب واحد در ايام تعطيل، مشكلات اجرايي به همراه دارد.
  • پيش‌نياز و هم نياز بودن برخي دروس منجر به مشكلاتي براي دانشجويان مي‌شود.
  • سامانه هم براي اساتيد مدعو فرايند بسيار طولاني دارد و افراد ثبت‌نام‌شده بدون اطلاع از قوانين آموزشي دانشگاه در كلاس درس حضور مي‌يابند كه مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند. پيشنهاد مي‌شود ضمن اطلاع‌رساني تمامي قوانين آموزشي پيش از ثبت‌نام در سامانه هم، نظارت دقيق بر فعاليت آموزشي آنان توسط دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه صورت گيرد.

در پايان آقاي دكتر امين خندقي پس از جمع‌بندي مسائل مطرح‌شده تأكيد كردند در جلسات ديگر مجدد مسائل پربسامد دانشكده‌ها بررسي و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها انجام خواهد شد.

1

2

3

نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 24/10/1402 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، در خصوص بازگشت قاعده ثبت نمره مستمر براي دانشجويان غايب در جلسه امتحان مطابق با مصوبات پيش از همه‌گيري كوويد 19 توضيحاتي را ارائه و در ادامه بر لزوم تسهيل و تسريع فرايند اعطاي پايه تشويقي در دانشكده‌ها تأكيد نمودند. سپس موضوع شيوه‌نامه نحوه صدور مجوز و برگزاري دوره‌هاي آموزش الكترونيكي براي دانشجويان غير ايراني مصوب 1402 وزارت عتف مطرح و ابتدا خانم دكتر امين طوسي رئيس گروه آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه گزارشي مختصر از وضعيت ارائه دوره‌هاي آموزش مجازي در مقطع كارشناسي ارشد را ارائه نمودند. پس‌ازآن آقاي دكتر اقدسي رئيس اداره امور دانشجويان غير ايراني به تشريح مفاد شيوه‌نامه مذكور پرداختند. بعد از تبادل‌نظر اعضا مقرر شد دو اقدام زير انجام و نتايج آن جهت تصميم‌گيري به شوراي آموزشي دانشگاه ارسال شود.

1.ايجاد كارگروه متشكل از رئيس و كارشناسان گروه آموزش‌هاي الكترونيكي و اداره امور دانشجويان غير ايراني و كارشناسان مديريت فرهنگي دانشگاه به‌منظور بررسي پروتكل‌هاي پذيرش دانشجو، فرايند اجرا و زيرساخت‌ها اجراي شيوه‌نامه و ارسال مصوبات آن به شوراي آموزشي دانشگاه

2.ارسال نامه به دانشكده‌ها و استعلام از گروه‌هاي آموزشي متقاضي و مايل به برگزاري دوره آموزش مجازي در هريك از رشته گرايش‌هاي تحصيلي داير در دانشگاه

در بخش پاياني جلسه، آقاي دكتر رستگار مقدم رئيس گروه شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر دانشگاه به تشريح فرايند ارزيابي پرونده متقاضيان استعداد درخشان دوره كارشناسي ارشد پرداختند. براي اين نوع پذيرش جدول ارزيابي مانند دوره دكتري تهيه و گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند جهت امتيازدهي از آن استفاده نمايند. در ادامه پذيرش بدون آزمون استادمحور مطرح و تأكيد شد پذيرش دانشجو در اين شيوه، تقاضامحور بوده و از سال 1403 در تمامي دانشكده‌ها اجرايي مي‌شود.

IMG 1867

IMG 1868

IMG 1869

IMG 1870