1- برگزاری دوره های مشترک آموزش نرم افزارهای حسابداری (پایا)- دوره سوم- جدید

 

 2- دوره آموزش عالی آزاد آشنایی با حقوق و قوانین شهرسازی در ایران

5 و 6 اسفند ماه 1394
 3- دوره آموزش عالی آزاد آشنایی با نرم افزار R (مقدماتی 2)  15 دی ماه 1394
 4- برگزاری دوره آموزش عالی آزاد "آشنایی با مفاهیم آماری و نرم افزار SPSS در حوزه علوم اجتماعی و جغرافیا"  
 5- فرآیند شناسایی و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک از دیدگاه زمین شناسایی مهندسی ژئوتکنیک
 6- برگزاری دوره آموزش عالی آزاد "مقدماتی و پیشرفته ARC GIS"  
 7- برگزاری دوره آموزش عالی آزاد "تربیت مدرس TCC"  
 8- برگزاری دوره آموزش عالی آزاد "تقویت مهارت های زبانی"  
 9- برگزاری دوره آموزش عالی آزاد "تقویت مهارت های زبان انگلیسی پیشرفته"  
 10- دوره آموزش عالی آزاد آشنایی با نرم افزار R (مقدماتی 1)  25 و 26 آذر ماه 1394
 11-دوره آموزش عالی آزاد تکنولوژی حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق  آذر و دی ماه 1394
 12- دوره آموزش عالی آزاد آب درمانی  4 الی 6 شهریور ماه 1394
 13- کارگاه آموزش عالی آزاد بازی درمانی (تربیت بازی درمانگر)  
 14- برگزاری دوره آموزش عالی آزاد "تقویت مهارت های زبانی"  مرداد ماه 1394
 15- كالج دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری دفتر آموزش های عالی آزاد پژوهشكده فناوری زیستی برگزار می كند  
   
   
   
  1- برنامه‎های دوره فرعی زبان و ادبيات انگليسی    
  2- راهنمای انتخاب واحد دوره‎های فرعی سال 1394    
 3- آغاز ثبت نام دوره‎های فرعی سال تحصيلی 1395-1394 (ويژه دانشجويان ورودی 93 کارشناسی و دانشجويان دکتری)