فردوسی-1140x570

قابل توجه متقاضيان پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد 93:

پرونده ­هاي متقاضيان از گروه ها دريافت و مراحل كنترل نهايي در دست اقدام است.

براي دريافت خبر بعدي و اطلاع از نتيجه امر يكشنبه 5 مرداد بعد از ساعت 18 به همين سايت مراجعه نمائيد.