جامع1

آزمون جامع شامل دو بخش شفاهی و کتبی بوده و امتیاز دهی طبق جدول زیر می‌باشد:

نوع امتحان موضوع درصد از کل نمره حداکثر نمره
شفاهی

  *  سنجش قدرت ایده پردازی و تجزیه و تحلیل علمی

  *  چاپ مقاله: در نشریه JCR (علمی- پژوهشی ISC دارای IF در علوم انسانی) 4 نمره
  (و در سایر نشریات علمی- پژوهشی معتبر کمتر از 4 نمره به تناسب)

  *  همکاری با گروه آموزشی (گواهی مستند صادره از گروه و مورد تائید معاون ذیربط دانشکده)

  از جمله:

  -  راه اندازی و کاربردی کردن تکنیک‌های جدید آزمایشگاهی در آزمایشگاه / همکاری در برگزاری   

   کلاس‌های عملی یا دستیاری آموزشی/ پژوهشی

  -  حضور فعال در سمینارهای درون گروه و یا جلسات دفاع پایان نامه‌‏ها و رساله‌ها

30% 6
کتبی 70%

14