المپیاد2


با توجه به اعزام 28 دانشجو در قالب 12 رشته به المپياد كشوري، تعداد 15 نفر از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در 8 رشته، موفق به كسب مقام هاي زير 15 شدند.

رشته ها ونفرات برگزیده بشرح ذیل می باشند :

علوم تربيتي:  سيده شوكت ضيا قريشي-رتبه1

شيمي:  حسين حسن پور-رتبه 3،   فاطمه رضايي- رتبه 3،   زهرا برسلاني-رتبه 7

فيزيك: مهدي روحبخش نباتي- رتبه 5،   محمد رضا بهادريان – رتبه 7،   زهرا فياض- رتبه 9،   پوريا ترنج سيمين-رتبه 10

مهندسي برق:   محسن كاوه رو-رتبه 5

آمار:   زهرا عسگري -رتبه 5،   نيلوفر شباني- رتبه 7

زبان و ادبيات فارسي: زينب رمضاني- رتبه 5 ،   فريده فروتني-رتبه 15

مهندسي شيمي:   كاوه عبدي-رتبه 9

رياضي: افسانه غفاری باغستانی-رتبه 11

لازم به ذكر است كه در رشته شيمي 2 نفر از دانشجويان منتخب در مرحله كشوري پس از اعزام به مسابقات بين المللي نيز موفق به كسب مدال برنز در اين مرحله گرديدند.

كسب اين افتخار توسط تيم‏‏ هاي المپياد دانشگاه فردوسي مشهد كه امسال نيز براي اولين بار به صورت متمركز از سوي دانشگاه به مرحله كشوري اعزام گرديدند را به دانشگاهيان محترم تبريك عرض مي نماييم.