1

برنامه‎های غیر متمركز جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد

دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، فهرست برنامه‎های غیرمتمركز جشنواره آموزش سال ۱۳۹۵ این دانشگاه را كه با محور اقتصاد مقاومتی و آموزش عالی از ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت برگزار می‎شود،  اعلام کرد.

برای مشاهده برنامه جشنواره آموزش روی فایل خبر کلیک کنید:
دریافت فایل خبر