IMG 6301board

جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه شورای آموزشی با حضور دكتر هاشمی، معاون آموزشی دانشگاه، دكتر آهنچیان مدیر دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش و معاونان آموزشی دانشكده‎ها و سایر اعضای شورا  در روز یكشنبه 10 بهمن ماه 1395 ساعت 8 صبح در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در آغاز این نشست دكتر آهنچیان ضمن ارائه اسلایدهای تهیه شده در خصوص پذیرش دانشجو از طریق استعدادهای درخشان در سال‎های 95-94 و 96-95 نكاتی را در رابطه با آمار پذیرش استعداد درخشان در دانشكده‎ها مطرح نموده و موارد عنوان شده را تحلیلی کردند.
دكتر گنجعلی با اشاره به مشكلات ناشی از عدم ثبت به موقع نمرات توسط اساتید، تقاضا كردند كه همه معاونین دانشكده‎ها در خصوص رفع این مشكل كمال تلاش خویش را معطوف نمایند.
دكتر آهنچیان در قالب جداول و نمودارهای تهیه شده، آمار كلاس‎های تشكیل نشده در هفته‎های اول و آخر نیمسال اول 96-95 را ارائه نموده و پس از آن پیشنهاداتی از طرف اعضا مطرح شد. در ادامه موضوع حداقل تعداد دانشجو برای تشكیل كلاس‎ها و مشكلات مربوطه توسط دكتر آهنچیان مطرح و پس از اعلام نظر اعضا مقرر شد فعلاً بر اساس ضوابط موجود اقدام گردد تا پس از بررسی‎های لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
آقای دكتر هاشمی در جمع بندی مطالب ابتدا اشاره به برگزاری دوره‎های مشترك با همكاری یكی از دانشگاه‎های خارج از كشور داشتند و عنوان كردند كه حوزه معاونت آموزشی و نیز پژوهشی دانشگاه در این خصوص بررسی و اقدام لازم معمول نمایند. در همین رابطه آقای دكتر سجادی نكاتی را در رابطه با همكاری اساتید خارج از كشور به عنوان استاد راهنمای دوم و یا استاد مشاور در رساله‎های دانشجویان دكتری و نیز امكان درج نام ایشان در مقاله مستخرج از رساله مربوطه عنوان كردند.
در پایان آقای دكتر هاشمی موضوع تفویض اختیار در پاره‎ای از موارد توسط وزارت عتف به مدیریت منطقه‎ای مورد نظر در سطح كشور را مطرح نمودند. در ادامه بیان کردند که مسئولیت برنامه ریزی درسی یا بازنگری دروس مربوطه به 27 دانشگاه برتر كشور تفویض اختیار شده است و سایر دانشگاه‎ها نیز از برنامه‎های تدوین شده توسط دانشگاه‎های منتخب بهره‎مند می‎گردند.

IMG 6301b1

 IMG 6309b2