IMG 6736board

برگزاری نشست نمایندگان برنامه‎ریزی درسی دانشكده‎ها

جلسه نمایندگان شورای برنامه‎ریزی درسی دانشكده‎ها با محور "بررسی پیشرفت بازنگری برنامه‎های درسی معرفی شده دانشكده‎ها" در روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 در محل سازمان مركزی دانشگاه، معاونت آموزشی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه آقای دكتر كرمی ضمن تشكر از حضور اعضا به موضوع فعال شدن گزینه طرح درس و بارگذاری آن در پرتال اعضای هیات علمی در راستای بالا بردن سطح كیفی آموزشی اشاره نمودند و از اعضا خواستند با توجه به مكاتبه انجام شده نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را حداكثر تا هفته آینده ارسال نمایند .
ایشان در ادامه ضمن اشاره به موضوع تمدید قرارداد مجریان بازگری برنامه درسی از نیمه مهرماه (زمان ابلاغ مطالعات پشتیبان) تا پایان سال جاری، تاكید نمودند در صورتی كه زمان مورد نظر نیاز به تمدید داشته باشد گروه مربوطه دلایل توجیهی خود را پس از طرح در شورای دانشكده و تایید شورا برای تصمیم‎گیری به شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ارسال نماید.
ایشان ملاك و معیار ارزیابی برنامه درسی در شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه را كفایت مطالعات پشتیبان و وجود رابطه روشن بین مطالعات پشتیبان و تغییرات برنامه درسی بازنگری شده عنوان نمودند و از نمایندگان خواسته شد مطالعات پشتیبان برنامه‎های درسی قبل از ارسال به دانشگاه براساس كاربرگ ارزیابی در دانشكده مورد بررسی قرار گیرد.
آقای دكتر كرمی ضمن اشاره به جلسه برگزارشده با مدیریت آموزشی در خصوص اخذ شماره درس برای برنامه‎های درسی جدید به منظور پیشگیری از مشكلات ثبت نام دانشجویان، تاكید نمودند لزوم اجرای برنامه‎های درسی بازنگری شده از مهر ماه سال 96 منوط به تصویب آن تا اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود.
در ادامه جلسه اعضا به بیان مشكلات موجود در انجام مطالعات پشتیبان با توجه به ماهیت رشته‎ها، اشتغال فارغ التصیلان در جایگاهی غیر از جایگاه رشته، پایش كارفرمایان، گردآوری و تحلیل داده‎ها و... پرداختند. سپس آقای دكتر كرمی در پاسخ به سوال‎های مطرح شده به انعطاف‎پذیر بودن مطالعات پشتیبان و انسجام مطالعات پشتیبان با قالب تهیه شده و آمادگی اداره برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برای معرفی دانشجویان دكتری علوم اجتماعی و علوم تربیتی برای تحلیل داده‎های مجریان متقاضی پاسخ دادند و در این مورد استفاده از گرنت اساتید برای به‎كارگیری دانشجویان دكتری در صورت تمایل مجریان پیشنهاد گردید.
در پایان جلسه نمایندگان برنامه درسی دانشكده‎ها، گزارشی از پیشرفت برنامه‎های درسی دانشكده را ارایه نمودند.

IMG 6733b1