IMG 5484

جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه تشکیل شد

جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1395/12/02 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در آغاز نشست آقای دكتركرمی از حضور اعضا و خانم دكتر گوهرشادی به عنوان عضو جدید شورا تشكر نموده و دستورهای نشست را مطرح کردند كه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
موضوع تعداد واحدهای پایان نامه در دوره كارشناسی ارشد و مطالعات انجام شده در مورد تعداد واحد پایان نامه در سایر دانشگاه‎های داخل و خارج كشور مطرح گردید و مقرر شد تصمیم گیری در خصوص تعداد واحد پایان نامه در هر رشته با توجه به دلایل توجیهی ارایه شده در مطالعات پشتیبان صورت گیرد.
موضوع درخواست گروه جغرافیا مبنی بر تعریف دو درس به عنوان دروس اختیاری برای دوره كارشناسی گرایش اقلیم مطرح گردید كه با درخواست گروه مزبور، موافقت به عمل نیامد و مقرر شد با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ تصویب برنامه مورد استفاده، اقدام لازم برای بازنگری برنامه درسی از سوی گروه جغرافیا صورت گیرد.
درخواست گروه تاریخ و تمدن دانشكده الهیات مبنی بر ارائه واحدهای درسی برای مقطع دكتری در نیمسال دوم سال جاری به دلیل عدم اتمام مطالعات پشتیبان مطرح و پس از توضیحات آقای دكتر فخلعی و دكتر گوهری مقرر شد برنامه درسی دانشگاه قزوین برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی95-96 اجرا گردد و مطالعات پشتیبان نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده آماده و ارایه شود.

IMG 5485

IMG 54841