IMG 7476board

اولین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1396 برگزار شد

اولین جلسه "شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه " در تاریخ 1396/01/20 با حضور آقای دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر آهنچیان مدیر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش، دکتر گنجعلی مدیر آموزشی، دکتر مشایخی مشاور معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر قلی‎زاده مسئول امور ایمنی آزمایشگاه‎ها، دکتر موید رئیس کالج دانشگاه، دکتر حسینی سنو رئیس مرکز آموزش‎های الکترونیک و دکتر عطارزاده مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه در محل معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دكتر هاشمی ضمن عرض شادباش به مناسبت آغاز سال نو، موضوعات پدافند غیرعامل، منشور حقوق شهروندی، سند چشم انداز، كامل شدن سیستم سهبا و عملیاتی شدن آن، ادامه روند بازنگری درس‎ها و نگاه ویژه به نمودار تفصیلی حوزه را از جمله اولویت‎های حوزه معاونت آموزشی در سال جاری دانستند.
در این جلسه همچنین در خصوص موضوعات "گزارش طرح كوشش 2"، "حفظ و تقویت ارتباط با بنیاد نخبگان"، "المپیاد دانشجویی"، "طول مدت تحصیل دانشجویان"، "جشنواره آموزش"  و "سند راهبردی حوزه و شاخص‎های مربوطه" بحث و تبادل نظر گردید.

IMG 7478b1