IMG 7483board

اولین جلسه شهاب (شورای هدایت استعدادهای برتر) در سال 1396 برگزار شد

اولین جلسه شهاب در تاریخ 1396/01/23 با حضور آقایان دكتر آهنچیان، دكتر احمدی زاده (رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی)، دکتر میری، دکتر عباسی، دکتر میرزاوزیری، دکتر پرویزی، دکتر محتشمی، دکتر سلیمی و كارشناسان محترم بنیاد آقایان كیوانلو و داوودی و سركار خانم ساجع در محل معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست موارد زیر طرح و تصمیم‎گیری گردید.
- آقای دكتر احمدی زاده برای دریافت نظرات درخصوص اصلاح قوانین بنیاد نخبگان و نیز اصلاح و بهبود سامانه «ثریا» اعلام آمادگی نمودند ایشان یكی از اهداف خود را تشكیل هسته و كار گروه‎های تخصصی متشكل از سرآمدان دانشگاهی دانستند.
- افزایش ظرفیت دانشجویان دانشگاه فردوسی برای بهره‎مندی جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان
- حمایت ویژه بنیاد نخبگان خراسان رضوی برای دو سال از مسابقه شهر ریاضی
- تشكیل هسته توسط دانشجویان تحت حمایت بنیاد در راستای رفع یك مشكل و با سئوال از دیگر موارد طرح شده در جلسه بود.

IMG 7483b1

IMG 7482b2