IMG 0280board

جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه شورای آموزشی در روز یكشنبه 17 اردیبهشت ماه 1396، ساعت 8 صبح در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور آقایان دكتر هاشمی، دكتر آهنچیان، سایر مدیران حوزه و نیز معاونین محترم آموزشی دانشكده‎ها همراه با سایر اعضای جلسه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دكتر آهنچیان گزارشی از جشنواره آموزش، المپیاد علمی دانشجویی و آزمون كارشناسی ارشد كه هر سه مورد در روزهای اخیر برگزار شده است ارائه دادند و در هر مورد از مسئولین محترم و نیز اعضای تیم برگزاركننده سپاسگزاری كردند. هر یك از اعضای جلسه نیز به تناسب مورد، نظرات خویش را در این زمينه‎ها بیان كردند.
همچنین شیوه نامه جلسه مصاحبه آزمون دكتری سال 96 ارائه گردید و اعضای جلسه نیز در هر قسمت نقطه نظرات خویش را بیان كردند.

 IMG 2374b1

IMG 2377b2