جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

2-6-6-96  جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

1 . درخواست دانشكده علوم اداری و اقتصادی مبنی بر استفاده از برنامه مصوب وزارت عتف و كاهش تعداد واحدهای درسی رشته مدیریت كسب و كارگرایش بازاریابی در مقطع كارشناسی ارشد ازسه واحد به دو واحد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 جهت صدور شماره درس به مدیریت آموزشی اعلام گردد و اقدام لازم از سوی گروه مدیریت جهت بازنگری برنامه درسی تا نیم سال دوم صورت گیرد.

2. آقای دكتر محمد هادی قبولی مجری بازنگری برنامه درسی «فقه و مبانی حقوق اسلامی » در مقطع كارشناسی، در خصوص مطالعات پشتیبان و برنامه درسی توضیحات لازم را ارایه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر، تصویب شد.

3. آقای دكتر خوش سلیقه آقای مجری بازنگری برنامه درسی «زبان و ادبیات انگلیسی گرایش ترجمه » در مقطع كارشناسی ارشد در خصوص مطالعات پشتیبان انجام شده توضیحات لازم را ارایه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد دروس  نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 جهت صدور شماره درس به مدیریت آموزشی اعلام گردد.

4. . موضوع درخواست دانشكده كشاورزی مبنی بر استفاده گروه‎های آموزشی از برنامه‎های درسی بازنگری شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد با توجه به مشاركت گروه زراعت و گروه بیوتكنولوژی و به نژاد گیاهی در بازنگری برنامه درسی وزارت به عنوان عنوان مجری بازنگری، اجرای برنامه درسی مصوب وزارت عتف برای گروه‎های زراعت و بیوتكنولوژی بلامانع است:

در خصوص سایر رشته‎ها نیز مقرر شد برنامه گذشته اجرا و اقدام لازم از سوی دانشكده برای معرفی مجری جهت بازنگری برنامه‎های درسی صورت گیرد.

1-6-6-96