جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه تشکیل شد

جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
1.آقای دكتر جواد عباسی مجری بازنگری برنامه درسی «تاریخ گرایش ایران اسلامی» در مقطع كارشناسی ارشد، در خصوص مطالعات پشتیبان انجام شده توضیحات لازم را ارایه نمودند .
2 . درخواست دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر استفاده از برنامه‎های مصوب وزارت عتف با توجه به تغییر عناوین و محتوای رشته‎ها مطرح و موافقت شد.
3. آقای دكتر پویا مجری بازنگری برنامه درسی «مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات » در مقطع كارشناسی ارشد، در خصوص مطالعات پشتیبان انجام شده توضیحات لازم را ارایه نمودند .
4.درخواست گروه جغرافیا ، مكانیك و متالورژی مبنی بر استفاده از برنامه درسی وزارت عتف مطرح گردید و با توجه به جدید التاسیس بودن رشته‎های جغرافیای سیاسی در مقطع دكتری، مهندسی هوافضا در مقطع كارشناسی و متالورژی گرایش شكل دادن فلزات در مقطع كارشناسی ارشد، استفاده از برنامه درسی وزارت عتف بلامانع اعلام گردید.

13960620-1

 

13960620-2