جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه، بعد از تعطیلات تابستانی اعضای هیات علمی دانشگاه،  ​شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضای جلسه روز یكشنبه مورخ 1396/06/19 از ساعت 8 تا 10 صبح در سالن شورای دانشگاه تشكیل گردید. در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی، اعضای جدید شورا معرفی شدند. در ادامه در خصوص نحوه ثبت نام الكترونیكی و حضوری دانشجویان جدید، پذیرفته شدگان سال جاری، و نیز شمایی از ضوابط و مقررات آموزشی، مطالبی عنوان شد. تاكید گردید كه معاونین آموزشی دانشكده‎ها نظارت بیشتری در خصوص امور آموزشی و بویژه آموزانه‎ها داشته باشند. مجددا بر اعمال ضریب كم جمعیت در محاسبه آموزانه‎ها تاكید شد. شایان ذكر است كه در این جلسه توضیحات مبسوطی در خصوص طرح پایش سلامت دانشجویان توسط خانم دكتر پاسالار، به عنوان عضو میهمان جلسه، ارائه گردید و عنوان شد كه بویژه آموزش دانشكده‎ها همكاری لازم را در خصوص ضرورت تكمیل فرم‎های مربوطه توسط پذیرفته شدگان جدید دانشگاه در زمان ثبت نام، داشته باشند.

 800561