جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد

​جلسه شورای مدیران حوزه با حضور اعضا در دفتر آقای دكتر آهنچیان، ساعت 10 صبح  سه شنبه 1396/07/18، برگزار گردید. در این جلسه آقای دكتر ابریشمی، ریز فعالیت‎ها و یا به عبارتی برنامه‎های پیشایندی مورد نیاز در قالب 3 زیر مجموعه تحت 3 ماموریت یا برنامه محوری مركز آموزش‎های الكترونیكی دانشگاه را ارائه و توضیح دادند و در هر مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

IMG 8055b1