نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/07/24 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزارشد و موضوع درخواست برخی از گروه‎های آموزشی مبنی بر استفاده از برنامه درسی بازنگری شده‎ی وزارت عتف مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد استفاده از برنامه‎های مصوب وزارت عتف پس از ارایه گزارش و دلایل توجیهی گروه براساس قالب مصوب شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه و تصویب آن در شورای برنامه‎ریزی دانشگاه بلامانع خواهد بود.

 IMG 80901  IMG 80861