نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/08/01 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست خانم دكترآذر كفاش پور مجری محترم بازنگری برنامه درسی " مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی" در مقطع كارشناسی ارشد، در خصوص مطالعات پشتیبان انجام شده توضیحات لازم را ارایه نمودند. پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت .

IMG 8117 b1 IMG 8123b1