فرایند پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد مسئول برنامه‎ریزی برای پذیرش و راهبری فرایند تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر سال تحصیلی است. با توجه به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد یکی از معتبرترین دانشگاه‎های سطح یک کشور است و استقبال از تحصیل در این دانشگاه موجب شده است که این دفتر با حجم بالای متقاضیان از سراسر کشور رو به رو باشد. در سال تحصیلی جاری در حدود 600 دانشجوی دکتری تخصصی و 1700 دانشجوی کارشناسی ارشد، برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شده‎اند.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فرایند پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه گفتگویی با خانم زهره شیخ، کارشناس تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه انجام داده است که در زیر درج شده است.

مهم‎ترین اقدام دفتر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه‎ریزی فرایندها، هماهنگی میان دانشکده‎ها، تنظیم و تهیه آیین نامه‎ها و شیوه نامه‎های مرتبط با تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای آن است.

77 copy3

یکی از فرایندهایی که در این حوزه انجام می‎شود اعلام ظرفیت پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با هدف جذب و هدایت تحصیلی دانشجو است. در این راستا ابتدا رشته گرایش‎های مورد پذیرش در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ثبت و اطلاع رسانی می‎گردد و متعاقب آن ظرفیت پذیرش دانشجو از گروه‎های آموزشی استعلام می‎شود، گروه‎های آموزشی بر اساس دستورالعمل‎های موجود با در نظر گرفتن امکانات و ظرفیت‎های گروه از جمله تعداد اعضای هیأت علمی و امکانات آموزشی، ظرفیت پذیرش را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام می‎کنند.

ظرفیت درخواستی گروه‎ها توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی بررسی و برخی اصلاحات در راستای سیاست‎های دانشگاه انجام و پس از تأیید نهایی معاون آموزشی دانشگاه ظرفیت مورد نظر در پرتال سازمان سنجش درج می‎شود.

پس از برگزاری مرحله اول آزمون دکتری (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش متقاضیان چند برابر ظرفیت اعلام شده به دانشگاه معرفی و بعد از آن مرحله دوم آزمون یعنی ارزیابی و مصاحبه انجام می‎شود. در بازه زمانی انجام مصاحبه تمام سطوح حوزه آموزش دانشگاه از گروه‎های آموزشی تا ستاد دانشگاه درگیر این فرایند می‎شوند. پس از ثبت نتایج مصاحبه توسط گروه‎های آموزشی در سامانه جامع دانشگاه و ورود آن به پرتال سازمان سنجش، قبول شدگان نهایی توسط آن سازمان تعیین و به دانشگاه معرفی می‎گردند.

در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو، گروه‎های آموزشی می‎توانند در رشته گرایش‎های مورد نظر خود درخواست تکمیل ظرفیت نمایند تا در موعد مقرر که از سوی سازمان سنجش تعیین می‎شود به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. این مرحله نیز دقیقاً مشابه مرحله قبل انجام و پذیرفته شدگان پس از طی مصاحبه به سازمان سنجش معرفی می‎شوند.

در مراحل مختلف اجرای فرایند مصاحبه به طور طبیعی اعتراضاتی به نتایج مصاحبه وجود دارد که شکایات واصله با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار می‎گیرد چون پاسخگویی سریع و دقیق برای این مدیریت دارای اهمیت ویژه‎ای است.

فرایندهایی که در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد انجام می‎شود عبارت است از:

استعلام، بازنگری، اصلاح و اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

هماهنگی بین واحدهای مختلف دانشگاه که به نحوی درگیر پذیرش و تحصیل این دسته از دانشجویان هستند

رسیدگی به شکایات و مشکلات آموزشی دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه