تصویب برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش جداسازی

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست آقای دكتر پاكیزه مجری بازنگری برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش جداسازی مطالعات پشتیبان و برنامه درسی این رشته پس از بحث و تبادل نظر و اصلاحات پیشنهادی به تصویب رسید. در ادامه خانم دكترخانم طبیبی رئیس مركز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان گزارشی در خصوص درس مهارت‎های زندگی ارائه نمودند.

IMG 6673

 

IMG 6669