تصویب سه برنامه درسی بازنگری شده در نشست شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 با حضور اعضا در سالن جلسات مركز رفاهی شماره یك دانشگاه برگزار گردید. دراین نشست سه برنامه درسی بازنگری شده علوم گیاهی (مقطع کارشناسی ارشد)، آموزش زبان فارسی (مقطع کارشناسی ارشد) و آموزش بهسازی (مقطع کارشناسی ارشد) توسط آقای دكتر پاكیزه واعظی، آقای قبول و آقای دكتر قرونه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اصلاحات پیشنهادی، مطالعات پشتیبان و برنامه درسی این رشته تصویب شد.

 

IMG 6694bb1

IMG 6704bb3 IMG 6702bb2