IMG 0566board

 ​برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده علوم ریاضی

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت 8 صبح روز یكشنبه مورخ 1396/12/13 در سالن شورای دانشكده علوم ریاضی برگزار و بر اساس دستور جلسه مواردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در ابتدا گزارشی از دانشكده علوم ریاضی ارائه شد و در ادامه نیز مدیران محترم گروه‎های آموزشی دانشكده پیشنهادات و درخواست‎های خویش را بیان نمودند كه بعد از آن در هر مورد نقطه نظرات اعضا مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید. در پایان نیز آقای دكتر سلیمی در قالب یك فایل پاور پوینت، گزارشی از فعالیت‌های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص استعدادهای درخشان را بیان كردند. جلسه در ساعت 10 با ذكر صلوات پایان پذیرفت.

IMG 05670001 IMG 05650002