برگزاری جلسه برنامه ریزی جشنواره آموزش سال 1397

​جلسه برنامه‎ریزی، تصمیم گیری، هماهنگی و تبیین برنامه‎های جشنواره آموزش (از 15 تا 19 اردیبهشت سال جاری) در تاریخ 1397/01/26 با حضور اعضای شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد. اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می‎باشد.

  • تقدیر اساتید برگزیده و منتخب
  • دعوت از اساتید پیشكسوت
  • دعوت و استقبال از بازدیدهای دانش آموزی
  • تقدیر از كارمندان آموزشی فعال
IMG0001 9610

IMG0003 9613

IMG0002 9614