به منظور ایجاد ارتباط مؤثر دانشكده‌ها با معاونت آموزشي دانشگاه و هم اندیشی و طرح مسائل آموزشي جلسه شوراي مديران معاونت آموزشي دانشگاه و شوراي آموزشي دانشكده الهيات در تاريخ 1402/12/26 برگزار شد. این جلسه نخستین نشست از سلسله جلسات معاونت آموزشی دانشگاه با دانشکده‌ها می باشد.
در اين نشست صمیمانه مسائل مختلفي مطرح شد که مهمترین آنها عبارتند از:
- ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشكده
- تقويم آموزشي
- پذيرش دانشجويان كارشناسي رشته اديان و عرفان با سوابق تحصيلي
- بهبود كيفيت دروس عمومي
- گزارش وضعيت آموزشي دانشكده الهيات و شاخص‌هاي مرتبط

 IMG 5967

IMG 5973