موقعیت های مکانی برگزاری پنجاه و هشتمین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور

محل اسکان (هتل پردیسان مشهد) موقعیت مکانی:
https://goo.gl/maps/NZLA7p5NE1NzB1pY9
یادمان شهدای دانشگاه فردوسی مشهد موقعیت مکانی:
https://goo.gl/maps/5FyABG6v1ngSMugb7
مراسم افتتاحیه، میزگرد تخصصی، کمیته های تخصصی و اختتامیه
(مجتمع کانون های فرهنگی و سالن اجتماعات)

موقعیت مکانی:
https://goo.gl/maps/VupxrwCeaK19cdFm7