رمضانی

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

مهندس طاهره رمضانی

 مسئولیت‎‏ها:
 

 • امور مربوط به اجرای آیین نامه بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه (تشویق و تذکر)
 • فرایند تعیین کاندیدای استادان نمونه کشوری، سرآمد آموزشی کشور و برگزیده هفته آموزش
 • مشارکت در تعیین استاد نمونه بنیاد دانشگاهی و استاد ممتاز دانشگاه
 • نظارت بر امور مربوط به طرح درس/ سرفصل دروس
 • امور مربوط به بازنگری فرایندهای حوزه مدیریت نظارت در راستای برنامه راهبردی دانشگاه
 • شناسایی نیازمندی‌ها، تجزیه و تحلیل فرایندها، پی گیری تبدیل به مشخصه‌های مناسب نرم‌افزاری و نظارت بر تطابق آن با تحلیل انجام شده
 • پشتیبانی از سیستم های فعال در دفتر نظارت و ارزیابی
 • همکاری وتعامل با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در ارتباط با فعالیت های نظارت
 • رابط خبری مدیریت نظارت و ارزیابی (در سایت معاونت آموزشی و سایت دانشگاه)
 • فرهنگ سازی ارزیابی در راستای تشویق دانشجویان به مشارکت در فرایند ارزیابی

 تلفن: 38802481-051

      یعقوبی

 

 

 

 

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

زهره یعقوبی شهری

  مسئولیت‎‏ها:

 • دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه
 • رسیدگی به شکایات آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه
 • نظارت بر حضور مؤثر اعضای هیأت علمی (تکمیل برنامه حضور، حضور در جلسات امتحان و ....)
 • تهيه و تدوين تقويم ارزشیابی دروس در هر نیمسال تحصیلی
 • ارزشیابی دروس توسط دانشجویان
 • ارزشیابی دانشگاه توسط فارغ التحصیلان
 • ارزشیابی استادان راهنمای رساله و پایان نامه
 • ارزشیابی استادان مشاور آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی
 • ارزشیابی از میزان رضایت استادان و دانشجویان از امکانات و خدمات آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه
 • فرهنگ سازی ارزیابی در راستای تشویق دانشجویان به مشارکت در فرایند ارزیابی

 تلفن: 38802482-051

 

Mis lotfi

         

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

 حمیده لطفی

  مسئولیت‎‏ها:

 • تحقیق و پژوهش در زمینه های مورد نیاز
 • امور مربوط به طراحی و تدوین آیین‌نامه و فرم های مربوطه در حوزه نظارت و ارزیابی
 • امور آموزشی در فرایندهای ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • پاسخ دهی به استعلام های کمیته جذب برای فرایندهای استخدام، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • امور مربوط به انتخاب مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
 • بررسی دروس ارائه شده در نیمسال تحصیلی مطابق با مصوبات جلسات بازخورد عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه

 فرهنگ سازی ارزیابی در راستای تشویق دانشجویان به مشارکت در فرایند ارزیابی

تلفن: 38802169-051