ارزیابی توسط دانش ‏آموختگان ممتاز
 در راستای اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی و به منظور ارتقای کیفیت، ارزیابی مجموعه دانشگاه از قبیل امکانات و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی، سایت‎های رایانه، فضاهای کالبدی، خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی توسط دانش ‏آموختگان ممتاز صورت می‎‌گیرد.
فرایند ارزیابی به صورت الکترونیکی بوده و دانش‌ آموخته ملزم به انجام آن می‎باشد. این رویداد در دو بخشِ « ارزیابی از اعضای هیأت علمی» و « ارزیابی از فضاها، خدمات دانشجویی، امکانات و تجهیزات موجود»  توسط دانش‎ ‏‏آموختگان ممتاز دانشگاه تعریف شده است.
در این فرایند، دانش آموخته ممتاز فردی تعریف شده است که در گروه بیست درصد برتر دانش ‏آموختگان مقطع کارشناسی و بیست و پنج درصد دانش‏ آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی قرار داشته است. بازه سالانه این فرایند از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز و تا پایان شهریورماه سال بعد ادامه دارد.
از نتایج این ارزیابی برای انعکاس نقاط ضعف احتمالی به معاونان دانشگاه، مدیران ستادی و رؤسای دانشکده‏‎ها و واحدهای بهره‎‏گیری می‎‏شود. ضمن اینکه نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدرسان در فرایندهای تشویق و تذکر، ارتقا، تبدیل وضعیت، ترفیع و تمدید قرارداد مورد بهره‎‏برداری قرار می‎‏گیرد.