قوانین و مقررات


شرایط ورود
با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره فرعی، به دانشجویان مستعد ورودی سال قبل دوره کارشناسی دانشگاه اجازه ورود به دوره فرعی داده خواهد شد. دانشجو مستعد دانشجویی است که دارای شرایط ذیل باشد:

 رشته اصلی          رشته فرعی (مورد تقاضا)  حداقل معدل
فنی مهندسی، علوم پایه، ریاضی، آمار  علوم انسانی  14
 فنی مهندسی، علوم پایه، ریاضی  فنی و مهندسی  16
 کشاورزی و دامپزشکی  علوم انسانی  15
 کشاورزی و دامپزشکی  فنی و مهندسی  18
 علوم انسانی  علوم انسانی  17
 علوم انسانی  رشته‌های غیرعلوم انسانی  18


تبصره1 : برای تحصیل در دوره‌های فرعی صنایع، گذراندن ریاضیات عمومی 1 و 2 و برنامه نویسی کامپیوتر در رشته اصلی، الزامی است.
تبصره2: چنانچه دانشجو در سه نیمسال (متوالی یا غیرمتوالی) در دروس دوره فرعی مشروط شود (معدل کل دوره فرعی کمتر از 12 باشد) از تحصیل وی در دوره فرعی ممانعت به عمل خواهد آمد.
تبصره3: چنانچه برای تحصیل در یک رشته خاص، شرایط ویژه‌ای از سوی سازمان سنجش اعلام شده باشد، برای تحصیل در دوره فرعی این رشته نیز این شرایط باید وجود داشته باشد.
حفظ معدل در كل دوره الزامی است و در صورتی كه معدل فرد در دوره رسمی به كمتر از آن برسد، از ادامه تحصیل او در دوره فرعی ممانعت به عمل خواهد آمد.


قوانین حضور و غیاب
قوانین حضور و غیاب از هر حیث مانند سایر دروس و تابع مقررات دانشگاه خواهد بود و دانشجویان متقاضی ملزم به شرکت در کلاس ها و امتحانات مطابق با برنامه آموزشی تعیین شده از سوی گروه های آموزشی خواهند بود.


شهریه دوره
مطابق با شهریه متغیر دروس انتخابی در دوره کارشناسی نوبت دوم محاسبه خواهد شد.

 

 

 قوانین و مقررات


شرایط ورود 
شرایط ورود در آموزش‎‏های عالی آزاد به شرح زیر است :
•  مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش‎ عالی برابر مصوبات آموزش‎‏های عالی آزاد
•  داشتن گواهی نامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن آموزش‏‎های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی)
تبصره 1 - از آنجا که آموزش‏‎های عالی آزاد در سطوح مختلف می‎تواند ارایه شود، لذا بسته به آموزش ارایه شده، ممکن است ارایه دانشنامه (یا تصویر تایید شده) کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد مربوط به دوره‏ای خاص، برای ورود به آموزش جدید ضروری باشد.
•  برخورداری از توانایی جسمی متناسب با آموزش یا آموزش‏‎های انتخابی
•  سایر شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی گروه‎های آموزشی، دانشکده، پژوهشکده و واحد مربوطه
تبصره 2 - تحصیل در آموزش‎های عالی آزاد هیچ گونه معافیت تحصیلی از خدمت سربازی برای دانش پذیران فراهم نمی‎نماید. دانشگاه نیز هیچ گونه تعهدی در خصوص مکاتبه با موارد مرتبط با سازمان نظام وظیفه، محل خدمت سربازی و ... ندارد.
تبصره 3 – برخی از آموزش‎‏ها حسب تشخیص کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد می‎‏تواند شامل آزمون ورودی باشد.


اعلام نمرات
•  مدرس موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده یا واحد تسلیم نماید.
•  دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد هر دانشکده، پژوهشکده و واحد موظف است نمرات دانش پذیران را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر ترم و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانش پذیران و رفع اشتباهات احتمالی اعلام، تایید و سپس به کالج دانشگاه ارسال نماید.
تبصره - نمره پس از اعلام به کالج دانشگاه غیر قابل تغییر است.


نام نویسی 
کلیه واجدین شرایط شرکت در دوره‎‏ها، کارگاه‎‏ها و سمینارهای آموزشی موظفند در مهلت‎هایی که توسط دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد مربوطه اعلام می‎شود برای نام نویسی مراجعه نمایند.
تبصره  - عدم مراجعه در مهلت مقرر برای نام نویسی افرادی که با آزمون پذیرفته شده‎اند، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.


تحصیل هم زمان
دانش‎پذیر می‎تواند به صورت هم زمان در بیش از یک دوره آموزشی شرکت نماید به شرط آنکه شرایط پیش نیازی دوره‎‏ها را رعایت نموده و تداخل در زمان تشکیل کلاس‎‏ها‎ و برگزاری امتحانات ایجاد نشود.
تبصره - در صورت تخلف و عدم رعایت هر یک از شرایط مزبور، دانش پذیر از ادامه تحصیل در یکی از دوره‏‎های انتخابی به تشخیص مراجع ذیربط، محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‎شود و دانش‎پذیر در این حال موظف است کلیه هزینه‎‏های مربوط به دوره حذف شده را مطابق با تعرفه‎‏های تعیین شده به دانشکده، پژوهشکده یا واحد ذیربط بپردازد.


 پرداخت شهریه
•  دانش‎پذیران موظف به پرداخت شهریه مصوب در ابتدای هر آموزش می‎باشند.
 تبصره 1 – اجازه دریافت شهریه به صورت تقسیط با کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد است. لیکن چنانچه با موافقت کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد مقرر گردید، شهریه دوره‎‏ها به صورت اقساط پرداخت شود، دانش پذیران موظف به انجام تسویه حساب نهایی دوره تا قبل از پایان دوره و آغاز امتحانات مربوطه می‎‏‎باشند.
•  استرداد شهریه برای دانش پذیران منصرف از تحصیل امکان پذیر نمی‎‏‎باشند. در شرایط استثنا و مشروط به موافقت دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد واحد مربوطه، دانش‎پذیر منصرف از شرکت در آموزش، در صورتی که تاریخ انصراف وی 10 روز قبل از شروع ترم باشد، شهریه پرداختی ایشان با کسر مبلغ 10% مسترد خواهد شد. شهریه پس از آغاز آموزش به هیچ عنوان مسترد نمی‎‏‎گردد.
 تبصره 2 - شهریه دانش پذیران شرکت کننده در آموزش‎‏هایی که به حد نصاب نرسیده‎‏‎اند و نیز شهریه دانش پذیرانی که صلاحیت شرکت در آموزش را به تشخیص دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد نداشته باشند، به طور کامل مسترد خواهد گردید.
هزینه‎‏های آموزش
دانشگاه فردوسی مشهد، هیچ‎گونه تعهدی نسبت به تامین هزینه‏‎های تهیه جزوات دوره، تهیه پروژه و ... برای دانش پذیران ندارد. دانشگاه صرفاً و در حد مقدورات، همکاری لازم را خواهد نمود.

چنانچه دانش‎پذیری موفق به گذراندن درس یا دروسی از یک دوره آموزشی نشود:
 الف ) در صورت ارایه مجدد دوره یا درس (دروس) مربوطه، دانش پذیر می‎‏تواند در آن درس (دروس) با پرداخت شهریه جدیدِ تعیین شده شرکت نموده و نمرات نهایی مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامی تلقی می‎‏گردد.
ب ) در صورت عدم ارایه مجدد دوره یا درس (دروس) نظری مربوطه توسط دانشگاه (دانشکده، پژوهشکده یا واحد)، دانش پذیر می‎‏تواند برای بار اول با پرداخت 80% شهریه جدید تعیین شده و برای دفعات بعدی با پرداخت 50% آن، ثبت نام نموده و در زمان تعیین شده توسط دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد به صورت معرفی به استاد، صرفاً به منظور شرکت در امتحان درس یا دروس مربوطه، در محل دانشکده، پژوهشکده یا واحد حضور یابد. در هر صورت نمرات نهایی مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامی تلقی می‎‏گردد.
تبصره 1 – تا زمانی که کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد محدودیتی را اعمال نکند، مشروط بر اینکه معدل کل دانش پذیر کمتر از 12 نباشد، از نظر این آیین‎‏نامه هیچگونه محدودیتی در تکرار ثبت نام دانش پذیر مردودی در قالب بندهای الف و ب نخواهد بود. اما می‎‏بایست هر یک از نمرات کسب شده در هر بار تکرار دروس، علاوه بر آنکه عامل تعیین کننده برای قبولی یا مردودی در آن درس تلقی می‏شوند، در محاسبه معدل دوره نیز محاسبه گردند.
تبصره 2 - تعیین شهریه برای اعمال بند ب جهت دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی به عهده کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد خواهد بود.


نظام آموزشی
 نظام آموزش در آموزش‎‏های عالی آزاد مبتنی بر ساعات تشکیل آموزش‎هاست.
 هر سال تحصیلی در آموزش‎های عالی آزاد دانشگاه فردوسی مشهد مرکب از 3 ترم است، 2 ترم تحصیلی منطبق بر ترم‎‏های دانشگاهی و ترم سوم ترم تابستانی خواهد بود.
 تبصره  - مدت امتحانات پایان آموزش، جز مدت آموزش محسوب می‎شود.


ساعات دروس و دروس پیش نیاز
آن دسته از شرکت کنندگان در دوره‎های آموزش عالی آزاد که یک یا چند درس از دروس پیش نیاز دوره‎ها را نگذرانده‏اند، در صورت ارایه دروس در دانشگاه فردوسی مشهد، به تشخیص کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد ارایه دهنده دوره موظفند حسب نیاز، دروسی را که کمیته تعیین می‎کند به عنوان دروس جبرانی (یا پیش نیاز) و با پرداخت هزینه مربوطه، بگذرانند. در صورت عدم ارایه دروس در دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد می‎‏تواند مطابق بند این آیین‎‏نامه در مورد دروس پیش نیاز نیز عمل نماید. در غیر این صورت عدم داشتن اطلاعات کافی در دروس پیش نیاز، نشان دهنده نداشتن شرایط تخصصی ثبت نام در یک دوره آموزشی خواهد بود و دانشکده یا واحد نمی‎‏بایست نسبت به ثبت نام این دسته از دانش پذیران اقدام نماید.
 تبصره 1 – قوانین حاکم بر دروس پیش نیاز و چگونگی ارایه آن‎ها در دانشکده‎ها، پژوهشکده‎ها و واحدها، از هر حیث مانند سایر دروس و تابع مقررات آموزش‎های عالی آزاد است. نمره قبولی در هر درس پیش نیاز 10 است و نمرات این دروس در میانگین کل نمرات دانش‎پذیر محاسبه نمی‎شوند. همچنین طول مدت آموزشِ دروس پیش نیاز جزو ساعات آموزشی مصوب دوره در صدور گواهی‎های پایان دوره محاسبه نمی‎گردد.
تبصره 2 - چنانچه یک یا چند درس از دوره آموزشی با دروس آموزشی دوره‎های رسمی ارایه شده در دانشکده (دانشگاه) دارای اشتراک مباحث باشند، دفتر آموزش‎‏های عالی آزاد می‎تواند با هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده مربوطه، نسبت به معرفی دانش پذیران برای شرکت در کلاس‎های مزبور اقدام نماید. دانشکده‎ها نیز می‎بایست نهایت همکاری را در این زمینه بنمایند.


حضور و غیاب
 حضور در جلسات درس: حضور دانش‎پذیر در تمام جلسات مربوط به هر درس اجباری است و ساعات غیبت دانش پذیر در هر درس نباید از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غیر این صورت نمره دانش‎پذیر در آن درس صفر منظور می‎شود.

غیبت در امتحان: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است. در صورت غیبت موجه در امتحان، فرصت شرکت مجدد در امتحان بر اساس اجرای بند "الف هزینه‎های آموزش" و در قبال پرداخت شهریه به دانش پذیر داده خواهد شد.
 تبصره - تشخیص موجه بودن غیبت در امتحان به عهده کمیته آموزش‎‏های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد می‎باشد.


ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش پذیر
 نحوه ارزیابی سمینار، کارگاه یا دوره آموزشی (اعم از امتحانات کتبی، شفاهی، کارعملی و ...) در کاربرگ پیشنهادی تعیین می‎شود. در مورد دروسی که شامل برگزاری امتحان پایانی نیست، مدرس مربوطه بایستی نتایج ارزیابی خود از نحوه عملکرد دانش پذیر را کمّی نموده و در مهلت مقرر ارایه نمایند.
معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش پذیر نمره درس است و نمرات دانش پذیر در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‎گردد، حداقل نمره قبولی در هر درس 10 می‎باشد.


درس ناتمام
در موارد استثنایی، دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توام با پروژه ارایه می‎شوند، در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید نماینده گروه آموزشی مربوطه، تکمیل آن‎ها در طول یک ترم تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می‎گردند. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان ترم بعد به نمره قطعی تبدیل ‎گردد.


میانگین نمرات
 در پایان دوره تحصیلی آموزش عالی آزاد، میانگین کل نمرات دانش‎پذیر محاسبه و در ریز نمرات وی ثبت می‎شود.
برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد ساعات هر درس از دوره آموزشی در نمره آن درس ضرب می‎شود و مجموع حاصلضرب‏‎ها در تمامی دروسی که دانش‎پذیر برای آنها نمره گرفته است (اعم از قبولی و مردودی)، بر تعداد کل ساعات دروسی که دانش‎پذیر برای آنها نمره گرفته است (اعم از قبولی و مردودی)، تقسیم می‎شود. "دانش آموخته" در یک دوره آموزش عالی آزاد به کسی اطلاق می‎شود که میانگین نمرات دروس گذرانده شده وی از 12 کمتر نباشد.
تبصره – چنانچه دانش پذیری موفق به کسب میانگین 12 از نمرات دوره آموزشی نگردد، کالج دانشگاه صرفاً برای وی ریزنمرات صادر می‎کند. صدور گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد برای این دسته افراد، منوط به تحقق شرایط مندرج در بخش "هزینه‎های آموزش" است.
ملاک قبولی یا موفقیت در سمینار یا کارگاه آموزشی، کسب میانگین 12 از دروس گذرانده شده یا نتیجه کمّی شده عملکرد دانش پذیر از ارزشیابی‎های به عمل آمده در طی مدت سمینار یا کارگاه است.


معادل سازی و پذیرش دروس
چنانچه به هنگام ثبت نام، دانش پذیری مدعی گذراندن برخی از دروسِ یک دوره آموزش عالی آزاد باشد و تمایل به گذراندن آن‏ها در دوره مربوطه را نداشته باشد، این دروس بایستی معادل‏ سازی شوند. معادل‏ سازی یا پذیرش این دروس با در نظر گرفتن شرایط زیر به عهده کمیته آموزش‎های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده یا واحد می‎باشد:
•  از زمان گذراندن درس مورد نظر، بیش از 5 سال نگذشته باشد.
•  حداقل نمره اکتسابی در درس (دروس) مربوطه 12 باشد.
•  درس گذرانده شده بایستی به لحاظ محتوی، درس مربوطه در دوره آموزش عالی آزاد ارایه شده را پوشش دهد.
•  درس گذرانده شده بایستی در یکی از دانشگاه‎‏های مورد تایید وزارت علوم (غیرانتفاعی، پیام نور، علمی و کاربردی، آزاد) بوده باشد.
•  مجموع ساعات دروسی که جهت معادل‎‏سازی و پذیرش برای یک دوره آموزش عالی آزاد بررسی می‎‏شوند، حداکثر سه چهارم کل ساعات آموزشی دوره آموزش عالی آزاد ارایه شده می‎تواند باشد.
•  پذیرفتن دروس معادل‏ سازی شده توسط کمیته آموزش عالی آزاد، موجب کسر شهریه مصوب دوره نمی‎‏شود و دانش پذیر همچنان موظف به پرداخت کل شهریه دوره آموزشی می‎‏باشد.