قوانین و مقررات

      عنوان‎ها
1 شیوه‌نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد ویرایش 1400(جدید)
1   شیوه‌‌نامه ارزیابی جامع دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد (جدید)
1 شیوه‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (جدید)
1 شیوه‎نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
1 دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد
1 ابلاغ بخشنامه سازمان وظیفه عمومی (1396/12/02)  دستورالعمل جامع بهره‎مندی از معافیت‎های تحصیلی دانشجویان
1 مقررات و ضوابط دوره دستیاری تخصصی دامپزشكی  (1396/04/11)
1 آيين نامه شناسايی و پشتيبانی از برگزيدگان ادبی كشور
1 آزمون سطح بندی زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی 1394 و مابعد
  1   آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
  1   آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری
  1   اصلاحیه شماره 1 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
  1   اصلاحیه شماره 2 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
  1   آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
  1   آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
  1   آیین نامه تشکیل شوراهای هدایت استعدادهای درخشان
  1   آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‎ها و مسابقات علمی در دوره‎های آموزش عالی
  1   دستورالعمل اجرای ماده 9 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
  1   سیاست‎های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان
  1   آيين نامه واجدان شرايط استفاده از خوابگاه در تابستان
1   آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394
1  آیین نامه دوره دکتری 1391
1  آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391
1 آیین نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 93 و پس از آن
1 آیین نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 91 و 92
1 راهنمای تحصیلی دانشجویان دکتری حرفه‎ای