مراحل تبدیل وضعیت استادیار

jazb01

هيات از طريق ارزيابي كيفيت فعاليتهاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي متقاضيان طبق آيين­ نامه­ هاي جاري، درخواست­ها را بررسي و درخصوص آنها اعلام نظر مي­ كند. بدين منظور فعاليتهاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي (ماده يك) متقاضيان ابتدا در كميسيون ماده يك  و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي، ابتدا در كميته منتخب دانشكده سپس در كميسيون هاي تخصصي هيات مميزه  و نهايتا" در هيات مميزه بررسي مي­شود.

jazb04
 

سپاس خداوندي را كه انسان را به زيور علم دانايي آراسته و رحمت بي پايان خود را بر وي ارزاني داشته است و اهداء سلام و صلوات بر پيشگاه پيامبر اكرم (ص) و خاندان پاك و مطهرش.

دبيرخانه هيات هاي مميزه وجذب دانشگاه فردوسي مشهد ضمن خوش آمدگويي به شما عضو محترم هيات علمي به استحضار مي رساند به جهت اينكه در اين دانشگاه بزرگ مشغول به فعاليت هستيد، اين دبيرخانه سعي نموده است اطلاعات جامعي را در خصوص فرايندو قوانين ودستورالعملهاي  هيات هاي جذب ومميزه اعضاي هيات علمي دراختيار شما قرار مي دهد.

مايه ي سربلندي و خرسندي است كه افتخار خدمتگزاري به ما ارزاني گرديده و از اين حيث شاكر درگاه خداوند منانيم و در نهايت از محضر آفريدگار حكيم استمرار توفيقاتتان را در جميع جهات خواستاريم.

jazb00

كلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همكاری، تشكیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب که دارای امكانات و تجهیزات مناسب و مكانیزه است، انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه را رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین می نماید. رئیس دبیرخانه زیر نظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می‌نماید.

وظایف و اختیارات هیأت جذب
- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی
- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم
- برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه
- اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه
 - انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
-  پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی

 تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی
فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی یک بار در سال از طریق سامانه و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:
1- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان
2- بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب
3- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی
4- نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی دردانشگاه
5- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه
6- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم
7- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم
8- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی

زیر مجموعه ها