روند ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارزشیابی مستمر استادان توسط دانشجویان بخشی از وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه است که در شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین بهبود کیفیت عملکرد آموزشی استادان و مدرسان مؤثر است.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ارزشیابی مستمر استادان توسط دانشجویان و روند انجام آن ، گفتگویی با دکتر بیگدلی، رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو به شرح زیر می‌باشد:

اشتیاق کم دانشجویان برای شرکت در فرآیند ارزشیابی اساتید چیست؟

begdeli
 دانشجویان می‎گویند: ما هر ترم می‎گوییم فلان استاد ضعیف است اما باز درترم بعد می‌بینیم استاد با همان روش تدریس و اخلاق، همان درس را به‌صورت قبل تدریس می‌کند و این یعنی کسی به نظر ما اهمیت نمی‎دهد و نظرسنجی‌ها تأثیری ندارد.

شاید دلیل بی‌اعتمادی دانشجویان نامحسوس بودن تأثیر نظرات آن‌ها در نظرسنجی ارزیابی اساتید است. باید به این نکته توجه داشت که فرایند ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد مدرسان نیازمند زمان بوده و عملکرد آنان باید در چند نیمسال و براساس ماهیت دروس و دیگر عوامل سنجیده و قضاوت شود، بنابراین ارزشیابی‌های انجام‌شده توسط دانشجویان قطعاً در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی مؤثر می‌باشد.

به‌عنوان‌مثال: اگر مدرسی در تدریس درسی ضعیف ارزیابی‌ شده باشد، ابتدا به‌صورت شفاهی به او تذکر داده می‌شود و فرصت رفع ضعف به او داده می‎شود اما اگر تغییری حاصل نشود، استاد به سمت دروسی که بهتر می‎تواند از عهده تدریس آن برآید هدایت می‎شود.

بنابراین پیدا کردن راهکاری مناسب برای حل مشکلات برنامه آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی مورد توجه دانشگاه‌ها، تعیین شایستگی استادان و برخی موارد دیگر، مستلزم این است که دانشجویان درباره استادان خودشان نظر بدهند.

دلیل دیگری که دانشجویان برای عدم شرکت خود در ارزشیابی‌ها عنوان می‌کنند موضوع محرمانگی ارزشیابی است.

آیا دانشجو می‎تواند با اعتماد به محرمانگی و امنیت اطلاعات به ارزیابی بپردازند؟

برای پاسخ به سؤال بالا و کمک به رفع دغدغه دانشجویانی که بر این باورند که ارزیابی از طریق پورتال دانشجویی منجر به افشای نظرات آن‌ها می‌شود و مدرسان به نظرات آن‌ها دسترسی دارند، خاطر نشان می‌کنیم: فرآیند ارزیابی از عملکرد مدرسان و اساتید دانشگاه کاملاً محرمانه است.»

الکترونیکی شدن فرایند ارزیابی هم‌زمان با تأکید بر اصل محرمانگی اطلاعات انجام‌شده است. در این فرایند با حذف لینک دسترسی به اطلاعات، ضمن انفصال کامل یک کاربرگ ارزیابی تکمیل‌شده از پاسخ‌دهنده کاربرگ، دستیابی به اطلاعاتی نظیر این‌که چه کسی کاربرگ ارزیابی را پرکرده است و یا سایر نظرخواهی‎های دانشجویی برای هیچ شخصی حتی برای کارشناسان نظارت و ارزیابی و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (مرکز کامپیوتر) امکان‌پذیر نمی‌باشد و هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که کدام دانشجویان به استاد چه نمره‎ای داده است، بنابراین این ارزیابی‎ها کاملاً محرمانه باقی می‎مانند.

همچنین نتایج ارزیابی ارسال‌شده به پرتال استادان بدون مشخصات دانشجو می‌باشد و آن‌ها تنها می‎توانند میانگین نمره ارزیابی خود در هر درس را مشاهده نمایند. ضمناً تا زمانی که نمره آزمون پایان نیمسال دانشجویان توسط استاد امضای دیجیتال نشده باشد، امکان مشاهده نتیجه ارزیابی برای استادان، مدیران گروه و معاون آموزشی فراهم نمی‎شود. همان طور که گفتیم حتی بعد از امضای دیجیتال نمره دانشجویان توسط استاد، نتایج ارزیابی به صورت میانگین هر گویه به شکل کلی برای وی قابل‌رؤیت می‎باشد بنابراین دانشجویان عزیز می‌توانند بدون هیچ گونه نگرانی و با اطمینان کامل نسبت به محرمانه بودن این اطلاعات، در ارزیابی از کیفیت عملکرد آموزشی استادان خود مشارکت نمایند.

مصاحبه‌کننده: طاهره رمضانی

 منبع خبر: سایت دانشگاه فردوسی مشهد- 13 دی 1396