افتتاح مرکز آیس دانشگاه فردوسی مشهد

0002در راستای دستیابی به اهداف كلان برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و به منظور «ارتقاء و تضمین كیفیت آموزش، دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی، توسعه محیط یادگیری خلاق و جذاب، ارتقای اثربخشی آموزش و تربیت دانش‌آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه» مركز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) در معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شده است. این مركز با انجام مطالعات پشتیبان برای برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت آموزشی و نیز فراهم آوردن حمایت‌های لازم برای ارتقای شایستگی‌های اعضای هیات علمی و دانشجویان و استانداردسازی آزمون‌ها، در راستای بهبود كیفیت آموزش در دانشگاه فعالیت می‌كند.
مركز آیس به منظور تحقق اهداف فوق خدماتی مانند نیازسنجی و پژوهش‌ آموزشی، برگزاری كارگاه‌های آموزشی  و ارائه مشاوره‎های آموزشی به اعضای هیات علمی ارائه خواهد نمود.
آدرس: دانشكده ادبیات و علوم‌انسانی، طبقه سوم

Ais02 2

Ais02 1

 

photo 2018-11-10 13-17-23