اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان

دانشجویان گرامی :
" کناره‎گیری از مشارکت در ارزیابی، یعنی سوزاندن فرصت تغییر"                   

این مدیریت ضمن تشکر از همكاری دانشجویانی كه با دقت مبادرت به ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان خود نموده‎‏اند، به اطلاع دانشجویانی كه تا كنون موفق به تکمیل فرم ارزشیابی نشده‎‏اند می‏‎رساند که  فقط تا  1397/10/17  فرصت دارند تا  نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی
دانشگاه فردوسی مشهد