نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیأت علمی و مدرسان گروه‎های آموزشی در نیم‏سال جاری، از پنجشنبه 1402/10/14 آغاز و تا پایان روز یکشنبه 1402/10/24 ادامه دارد. از شما عزیزان دعوت می‎شود با تكمیل فرم‎های ارزشیابی اساتید، گروه‎های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.

اطلاعیه3 2