به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتریPh.D که در مرحله اول، حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند، می‌‌رساند، ثبت‌نام متقاضيان جهت انجام مرحله دوم آزمون(مصاحبه) از تاریخ 1402/3/1 لغایت  1402/3/8  به صورت اینترنتی انجام می‌گردد.

ثبت نام الکترونیکی در هریک از کد رشته محل‌های معرفی شده از سوی سازمان سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظفند در تاریخ‌های مقرر در سامانه مربوطه به آدرس زیر ثبت نام نمایند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

 توجه:

*   اصل مدارك و مستندات در زمان انجام مصاحبه باید همراه داوطلب باشد.

*  مصاحبه به صورت حضوری انجام میگیرد.

*  هزینه مصاحبه (200هزار تومان) صرفا از طریق درگاه بانک در سامانه ثبت‌نام پرداخت گردد( این مبلغ غیرقابل استرداد است).

 

  براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص ‌زمان بندي و محل برگزاري مصاحبه با گروه‌هاي آموزشي تماس بگيريد.

                                                                                                          

                                                                                                              معاونت آموزشی دانشگاه